Reportage juni 2012

Brugerproces 2012 er godt på vej.

15. maj 2012 havde vi kick off på Brugerproces 2012, som skal sikre brugernes input til projektkonkurrencen om Nyt Hospital Nordsjælland. Første runde møder med afdelinger er netop afsluttet og en masse gode ideer er kommet på bordet.

 

”Vi har mulighed for at bygge rammer, hvor patienterne føler sig velkomne og hvor medarbejderne er glade for og stolte af deres hverdag” sådan lyder det fra Anette Sjøl, Ledende Overlæge, Medicinsk afdeling på Frederikssund Hospital. Hun har deltaget i den første runde møder i Brugerproces 2012, som netop er afsluttet. Her bidrager personale fra Hospitalerne I Nord med deres erfaring til planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland. På møderne har afdelingernes visioner, samarbejdsrelationer og nærhedskriterier med andre afdelinger været drøftet. 

 

Sygeplejerske Pernille Gry Fisher Christiansen fra Neurologisk afdeling, Hillerød Hospital var med til kick off mødet i maj måned og har også deltaget på første brugermøde. Hun glæder sig til at følge processen og synes at: ”Det er interessant og godt, at man ikke bare lader arkitekter og ledere planlægge, men at man også hører os på gulvet, der arbejder i det til daglig.” Hun ser frem til det nye hospital og: ”Forventer, at vi via denne brugerproces kan være med til at sikre bedre forhold for både patienter og personale” Den første runde brugermøder følges op af endnu en runde, hvor personalet vil give input til kapacitetstal og forventninger til fremtidig udvikling på afdelingsniveau.

 

Efter sommerferien kulminerer Brugerproces 2012 med tre tværfaglige wo​rkshops. Her skal personalet blandt andet give deres bud på, hvordan vi kan udnytte de kvadratmetre vi har til rådighed bedst muligt. Ledende Oversygeplejerske Cristina Hein Andersens er begejstret for opgaven og ser det som en chance for at få skabt: ”Et fremadrettet og bæredygtigt hospital, som bygger på smidighed og gode patientforløb”. For at vi kan komme i hus med den opgave, mener Cristina dog: ”Det kræver, at vi alle tænker lidt ud af boksen og får gjort op med den måde vi tænker organisering på. Vi er så territoriale med vores lokaler, den kultur skal vi væk fra og tænke mere på, hvordan vi kan arbejde sammen, for at sikre de bedste forhold for patienten.”Overlæge og projektleder for Brugerproces 2012, Niels Hermann fra projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland udtaler: ”Med det enorme engagement og den høje kvalitet, der præger de input vi har modtaget i første runde møder med afdelingernes brugergrupper, ser vi med forventning frem til anden møderække og de tværgående workshops i starten af september.”

Har du spørgsmål til Brugerproces 2012 eller ideer og kommentarer så send os en mail.

Redaktør