​​​​

Forslag 3

Varighed: 3:46 min.

Fra domm​​​erbetænkningen


"Forslaget rummer en idé og en strategi, der tyderligt viser, at forslagsstillerne har stort kendskab til hospitalsarkitektur.

Der er foretaget mange gode beslutninger med hensyn til funktionalitet, effektivitet og logistsik. Forslaget bærer præg af at være meget professionelt og grundingt udarbejdet. Det er det forslag, der er klarest funktionelt løst i henhold til konkurrenceprogrammets visioner og beskrivelser af bl.a. det overordnede sengekoncept og adskilte flows.

Forslaget er et meget komprimeret og diagrammatisk udformet anlæg, som ligger i et kuperet landskab. Det er en velsmut og effektiv hospitalsmaskine, men lidt anonym i sit udtryk. Selvom det er et kompakt anlæg, indeholder det et interessant kuperet foyerområde, om er godt løst og som virker spændende. Det er en effektiv fordeling af funktionerne, og det er nemt at finde rundt i bygningen. I det hele taget virker den indre struktur meget åben og imødekommende.

Forslagets fordel med den meget diagrammatiske opbygning giver dog et noget anonymt og ikke særlig unikt bygningsværk. Forslagsstillernes store viden om hospitaler er afspejlet i et meget klart funktionelt opbygget projekt, men bedømmelseskomitéen ser gerne det arkitektoniske udtryk viderbearbejdet i en mere original retning."

 

Redaktør