3,8 mia. til Nyt Hospital Nordsjælland

Det har længe været en realitet, at Nordsjælland skal have et nyt hospital. Og nu, med både regeringens endelige godkendelse og syv konkrete arkitektforslag i hus, kan arbejdet for alvor sættes i gang. Udgifter til arkæologi er ingen kæp i hjulet for tidsplanen.

Brev fra ministeren

I et brev fra sundhedsminister Astrid Krag til Region Hovedstaden om Nyt Hospital Nordsjælland står det sort på hvidt: ”der meddeles endeligt tilsagn om statslig medfinansiering fra kvalitetsfonden”.

- Vi takker for pengene og kan nu gå i gang med at realisere vores drøm om det mest supermoderne hospital i Danmark, som borgerne i Region Hovedstaden kan være stolte af, siger Kirsten Lee (R), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

Arkitektkonkurrence i gang

Samtidig er bedømmelsen af de syv forslag i arkitektkonkurrencen om det nye hospital i fuld gang.

- Med det endelige tilsagn og syv konkrete bud på, hvordan hospitalet skal se ud, er projektet blevet håndgribeligt. Nu er der kun én vej fremad, og det er at gøre det bedste, vi overhovedet kan for fortsat at finde de bedste løsninger for Region Hovedstadens borgere”, siger projektdirektør Henrik Schødts.

Arkæologi ingen hindring for tidsplan

Sundhedsminister Astrid Krag har samtidig afslået, at Nyt Hospital Nordsjælland skal have lov til at få tilskud fra Region Hovedstadens øvrige anlægsbudget til den ekstraregning, de omfattende arkæologiske undersøgelser har medført, hvilket forklares i et åbent brev til folketingsmedlem Benedikte Kiær (KF):

”Det fremgår af de endelige tilsagn til de enkelte kvalitetsfondsstøttede sygehusprojekter, at det er regionernes ansvar at sikre, at projekterne gennemføres inden for den fastlagte investeringsramme, der er bindende i hele projektperioden. Heraf følger også, at det er regionernes ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen […]. ”

Planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland fortsætter efter tidsplanen og det aftalte budget.

For mere information

Kirsten Lee (R), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland,
mobil 20 20 11 56

Sekretariatschef Peter Kyhl: 51 15 94 84/peter.kyhl@regionh.dk

Presse- og komm. konsulent Louise Jonsson: 21 69 91 66/louise.jonsson@regionh.dk


 

Redaktør