3000 rum er blevet gennemgået for medico-udstyr og installationer

​Et mikroskop er ikke bare et mikroskop, og en lampe er ikke bare en lampe, når det drejer sig om udstyr til et hospital. Derfor har alle kliniske afdelinger på Nordsjællands Hospital minutiøst fået gennemgået de cirka 3000 rum på det nye hospital for at skabe et overblik over det nødvendige udstyr og installationer. Øvelsen har givet mere end blot en lang udstyrsliste.  

Vent...

​For over to år siden gik udviklingsafdelingen for Nyt Hospital Nordsjælland, CIMT-medicorådgivere og det kliniske personale på Nordsjællands Hospital i gang med at gennemgå de ca. 3000 rum på det nye hospital, der skal indeholde behandlingsudstyr. De var bevæbnet med en fysisk optælling af behandlingsudstyr på Nordsjællands Hospital, som CIMT stod bag og en 3D tegning af det rum, der skulle valideres.


"Sammen med klinikere fra hele hospitalet har vi udførligt gennemgået og sikret, at det nye hospital og de kommende rum har det udstyr, der er brug for, når vi modtager de første patienter. Når vi gennemgår rummene så nøjagtigt, er det for at finde ud af, dels hvor meget udstyr kan genbruges, hvor meget skal indkøbes, men især også hvilke installationer udstyret kræver, så det kan tænkes ind i byggeriet nu," fortæller Mette Vind, der er projektleder i NHN Udvikling. ​

Puslespillet var komplekst, for på det nye hospital er en af principperne brugsret fremfor ejerskab. Derfor var øvelsen blandt andet også at finde frem til det udstyr, der skal bruges i fremtiden i et specifik rum på tværs af afdelingerne.

 

En fryser til is

Med udstyrslisten i hånden og visualiseringer fra 3D-modellen gik klinikerne sammen med udviklingsafdelingen i gang med at gennemgå rummet, og funktionerne. 

"Når man begynder at navigere rundt i bygningen, stadig bare på papiret, så bliver arbejdsgangen virkelig, og vi fik et overblik over vores behov for udstyr og de nødvendige installationer," siger Gry Rosenmai der er oversygeplejerske i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital.


Igennem rumgennemgangen fandt man blandet andet frem til, at der manglede placering af en fryser til is på Børneafdelingen, som er en vigtig opmuntring, når man er indlagt.

En anden ting man fandt frem til, var også, hvor der skal være mørklægning til ultralydscannerne.

 

Ikke bare udstyr, men nye delefunktioner

Når man zoomer helt ned på et enkelt rum, så finder man også nye muligheder. Blandt andet blev dele funktionen tænkt ind i flere rum end planlagt. Ved gennemgangen blev det klart at traumerummene kan have flere funktioner. Det kan også bruges til liggende akutpatienter, hvis rummet bliver forsynet med ekstra udstyr.

"Vi er nu nået til vejs ende, og alle de kliniske afdelingers behov for udstyr er blevet gennemgået. Vi har stadig meget arbejde med at følge op på de input, som klinikerne er kommet med. Det nye hospital er blevet endnu mere præciseret, når nu vi har nørdet os ned i detaljen. Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde og engagement fra alle afdelingerne men også til de dygtige folk fra CIMT-medico, som har leveret megen tid og viden til klinikgennemgangene. Uden alle de fagpersoner var vi ikke kommet så godt i mål," siger Mette Vind. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor