Foreløbigt tilsagn fra regeringen

Regeringen valgte allerede fredag at melde ud, at de følger ekspertpanelets anbefaling om penge til hospitalsbyggerier.

De hospitaler i Region Hovedstaden, der får støtte fra kvalitetsfondens anden fase er:

·       Udbygning af Bispebjerg Hospital 2,95 mia. kr.

·       Nyt hospital Nordsjælland 3,8 mia. kr.

·       Køge Sygehus 4,0 mia. kr.

Nu skal Region Hovedstaden i gang med at detaljere og kvalificere de enkelte projekter. Projekterne skal derefter indsendes til ekspertpanelet, der indstiller til regeringen, om der skal meddeles endeligt tilsagn. Arbejdet med Nyt hospital Nordsjælland fortsætter som hidtil.

Redaktør