Placering


Placeringen af nyt hospital Nordsjælland drøftes i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Hillerød kommune, By- og landskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen, hvor det faglige grundlag for placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland drøftes. Følg med under ”placering”.
Redaktør