​​​​​​​​​​

RegionH Match og Tryghedspuljen

Region H Match og Trygheds​puljen er tilbud til regionens medarbejdere, der kommer i en situation, hvor de skal omplaceres eller afskediges som følge af organisationsforandringer og besparelser.​

Region H Match

Region Hovedstadens​​ ledere har et ansvar for, at afskedigelser som følge af omstrukturering og besparelser  så vidt muligt undgås ved, at medarbejdere forsøges omplaceret, inden en evt. afskedigelse. Vi gør det for at fastholde kompetencer og arbejdskraft, samtidig med, at vi sikrer dynamik og videndeling på tværs.

Fortrins​ret ​til samtale

Kandidater, der er omfattet af RegionH Match, fordi de fx er ramt af besparelser, har fortrinsret til at komme til samtale på alle relevante ledige stillinger i hele Region Hovedstaden.

Omplaceri​ng​​sagent oprettes

Fortrinsretten er understøttet digitalt via regionens e-rekrutteringssystem. Når medarbejderen har oprettet en omplaceringsagenten, modtager vedkommende relevante jobopslag via mail. Finder medarbejderen et jobopslag interessant, søger vedkommende jobbet og kontakter Center for HR og Uddannelse, som formidler kontakt til den rekrutterende leder.

Opret din omplaceringsagent i jobsøgermo​dulet HR Manager

Tryghe​​dspuljen

Opsagte medarbejd​​​ere kan søge midler til uddannelses- og kompetenceudvikling gennem Tryghedspuljen.

Tryghedspuljen er til medarbejdere, d​er er afskediget som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner, nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer, og endnu ikke er fratrådt.  

For at kunne ansøge, skal man være omfattet af en overenskomst med en af de faglige organisationer, der er med i aftalen (Sundhedskartell​et, OAO, Forhandlingskartellet, FOA og Konstruktørforeningen).

Aktiviteter, der k​​an søges midler til

Man kan søge penge gennem Tr​​yghedspuljen til:

  • kompetenceudvikling og efteruddannelse  
  • karrieresparring og -afklaring  
  • realkompetencevurdering  
  • individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer opstået ved afskedigelsen 

Aktiviteten skal være påbegyndt inden for opsigelsesperioden.

Ansø​gning

Det er den lokale leder, medarbejder og tillidsrepræsentant, der skal underskrive ansøgningen, og herefter sende den til Tryg​​hedspuljen.

Tryghedspuljen gælder ​​til den 31. marts 2024.

Vejledning om Tryghedspuljen

Ansøgningsskema til Tryghedspuljen

Positivliste for kompetencegivende uddannelser

Redaktør