Når 1813 rykker ud - Hjemmebesøg

Under særlige omstændigheder rykker Akuttelefonen 1813’s lægerne ud på hjemmebesøg. Læs om kriterierne for hjemmebesøg og hvad du skal være opmærksom på.

Kriterier for hjemmebesøg 

Akuttelefonen 1813’s læger kører på hjemmebesøg, men kun hvis: 
  • Det vurderes, at der er akut behov for, at en læge tilser borgeren. 
  • Borgeren ikke kan transporteres til en akutmodtagelse eller -klinik uden, at det går ud over borgerens helbred. 
  • Hvis der er tungtvejende sociale eller etiske årsager, fx hvis det er ældre og socialt udsatte borgere, der ringer. 
De samme retningslinjer bliver brugt ved tildeling af hjemmebesøg i resten af landet. 

Hvem kører på hjemmebesøg? 

Det er lægerne fra Akuttelefonen 1813, der kører på hjemmebesøg i Region Hovedstaden. 

Når du får hjemmebesøg 

Bliver du tilbudt hjemmebesøg, kan du hjælpe lægen ved at: 
  • Beskrive, hvordan lægen kommer til dit hjem. 
  • Beskrive, hvordan lægen kommer ind. 
  • Sørge for, at der er lys tændt og at nogen står klar til at tage imod lægen. 
  • Hvis det er muligt, er det godt hvis du opholder dig et sted, hvor lægen kan få lys og plads til at undersøge dig. 

Hvornår er lægen fremme? 

Fra du ringer, er lægen fremme indenfor 4 timer. Sygeplejersken eller lægen fra 1813 fortæller dig den forventede ventetid. 

Hvis hjemmebesøget bliver forsinket, ringer vi dig op og tjekker op på, hvordan det går og vurdere, om besøget skal fremskyndes. 

Får du det bedre eller værre i mellemtiden, skal du ringe til 1813 eller 1-1-2.
Redaktør