Akutberedskabets kodeks for sociale medier

Akutberedskabet ønsker at være med der, hvor borgerne er. Derfor er vi også aktive på de sociale medier.

Følg os på de sociale medier 

Vi ønsker en god tone 

Akutberedskabet ønsker en konstruktiv dialog og opfordrer derfor til, at deltagerne holder en god tone i kommentarer og indlæg. Vi forbeholder os ret til at fjerne kommentarer, der bl.a.: 
  • Kan virke stødende 
  • Kan virke diskriminerende 
  • Har kommerciel karakter 
  • Indeholder personfølsomme oplysninger 
  • Er i strid med gældende lovgivning 
  • Ingen relevans har for sidens tema eller det indlæg, der kommenteres. 
Ved gentagne overtrædelser af retningslinjerne ovenfor forbeholder vi os ret til at blokere brugeren. Man skal desuden overholde den pågældende platforms retningslinjer – fx Facebooks retningslinjer, Twitters retningslinjer, etc. 

Sagsbehandling gennem normale kanaler 

Henvendelser til Region Hovedstadens Akutberedskab, der ønskes besvaret, skal sendes til Akutberedskabet (fx via kontaktoplysningerne her på siden). Akutberedskabet foretager ikke sagsbehandling via sociale medier. 

Akutberedskabet deltager gerne i samtaler på sociale medier i det omfang, det er muligt. Fx kan Akutberedskabet ikke kommentere personfølsomme sager, politisk følsomme sager eller sager af operationel karakter. 

Akutberedskabets mål: Dialog og videndeling 

Akutberedskabet følger andre profiler/konti/sider på sociale medier for at holde sig orienteret og gå i dialog. De profiler/konti/sider, Akutberedskabet følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, der kommer til udtryk på de relevante sider. 

 Ligeledes er retweets eller favourites på Twitter eller ”likes” på Facebook mv. ikke nødvendigvis ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller materiale. 

Akutberedskabets sociale mediekanaler monitoreres og redigeres inden for normal kontortid.
Redaktør