Om regionens økonomirapporter

​Her kan du læse formålet med udarbejdelse af de fire årlige økonomirapporter samt genbevillingsgrundlag​et

​Fire årlige økonomirapporter 

I løbet af året udarbejdes der i alt fire økonomirapporter om regionens økonomiske ressourceanvendelse og opfyldelse af aktivitetsmål. Formålet er, at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation, og fire gange årligt forelægges en samlet økonomirapport for forretningsudvalget og regionsrådet. 

I økonomirapporterne godkendes endvidere bevillingsændringer.

G
enbevillingsgrundlag

I forbindelse med årets første økonomirapport udarbejdes der også et genbevillingsgrundlag. Det primære formål med genbevillingsgrundlaget er, at opgøre hvilket mer- eller mindreforbrug der søges genbevilget (overført) for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet.

Redaktør