Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Center for Patientinddragelse gennemfører den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). LUP'en undersøger patienters oplevelser på hospitaler og psykiatriske centre i de fem regioner i Danmark.

LUP er et værktøj til kvalitetsudvikling

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national måling af patienter og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen på tværs af somatiske og psykiatriske hospitaler i Danmark.

Undersøgelsen giver landets hospitaler og afdelinger mulighed for at få systematisk feedback fra deres patienter.

CPI varetager projektledelsen af LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse

LUP varetages af Center for Patientinddragelse i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland. Læs mere om organiseringen af LUP. 

KOPA varetager projektledelsen af LUP på de tre delundersøgelser på det somatiske område:

  • LUP Somatik er den største undersøgelse og omfatter patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling på et af landets hospitaler.
  • LUP Fødende giver landets nybagte mødre mulighed for at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
  • LUP Akutmodtagelse sætter fokus på patienters oplevelser på landets akutmodtagelser og akutklinikker.

Læs mere om de tre delundersøgelser på det somatiske område.

DEFACTUM i Region Midtjylland varetager projektledelsen af LUP Psykiatri

LUP bliver til løbende målinger

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) ændrer fra 2022 konceptet, så det LUP fremover består af til løbende målinger, der giver månedlige resultater og mulighed for lokalt tilpassede spørgsmål. Læs mere det nye koncept for LUP, som er blevet pilottestet på flere af landets hospitaler.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om LUP, og hvad CPIs rolle er i LUP, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-13.00)Redaktør