Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

I Center for Patientinddragelse gennemfører KOPA den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der undersøger patienternes oplevelser på hospitalerne i de fem regioner i Danmark.

LUP er et værktøj til kvalitetsudvikling

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national måling af patienter og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen på tværs af somatiske og psykiatriske hospitaler i Danmark.

Undersøgelsen giver landets sygehuse og afdelinger mulighed for at få systematisk feedback fra deres patienter.

KOPA varetager projektledelsen af  LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse

LUP varetages af Center for Patientinddragelse (i regi af KOPA) i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland. Læs mere om organiseringen af LUP. 

KOPA varetager projektledelsen af LUP på de tre delundersøgelser på det somatiske område:

  • LUP Somatik er den største undersøgelse og omfatter patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling på et af landets sygehuse.
  • LUP Fødende giver landets nybagte mødre mulighed for at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
  • LUP Akutmodtagelse sætter fokus på patienters oplevelser på landets akutmodtagelser og akutklinikker.

Læs mere om de tre delundersøgelser på det somatiske område.

DEFACTUM i Region Midtjylland varetager projektledelsen af LUP Psykiatri

LUP bliver til løbende målinger

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver i fremtiden til løbende målinger, der giver månedlige resultater og mulighed for lokalt tilpassede spørgsmål. Læs mere om Fremtidens LUP, som netop nu pilottestes på flere af landets hospitaler.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om LUP, og hvad CPIs rolle er i LUP, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-13.00)Redaktør