​​

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Center for Patientinddragelse gennemfører den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). LUP undersøger patienters oplevelser på hospitaler og psykiatriske centre i de fem regioner i Danmark.

Et værktøj til kvalitetsudvikling

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national måling af patienters oplevelser af deres indlæggelse, ambulante besøg eller fødsel på et hospital i Danmark. 

Undersøgelsen giver landets hospitaler og afdelinger mulighed for at få systematisk og månedlig feedback fra deres patienter. ​

Læs mere om LUP, find resultater, spørgeskemaer osv

CPI har projektledelsen af LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse

CPI i Region Hovedstaden og DEFACTUM i Region Midtjylland danner sammen sekretariatet for LUP og refererer til styregruppen for LUP.​

Læs mere om organiseringen af LUP

CPI har projektledelsen af LUP på de tre delundersøgelser:

  • LUP Somatik: Inkluderer patienter, der har været indlagt eller i planlagt ambulant behandling.
  • LUP Akutmodtagelse: Inkluderer patienter med akut ambulante besøg i akutmodtagelser og akutklinikker.​
  • LUP Fødende:  Inkluderer kvinder, der har født. ​

Læs mere om de tre delundersøgelser på det somatiske område

DEFACTUM har projektledelsen på LUP Psykiatri

​Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil ​du vide mere om LUP, og hvad CPIs rolle er i LUP, er du velkommen til at kontakte os.

​Center for Patientinddragelse
Mail: lup-cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)

Redaktør