​​

Evaluering og brugerundersøgelser

I Center for Patientinddragelse leverer vi evalueringer og brugerundersøgelser til opdragsgivere i og uden for Region Hovedstaden. 

Mangler du viden om patienters oplevelser eller mangler du hjælp til evaluering af en indsats?

Center for Patientinddragelse (tidligere KOPA) tilbyder mod honorar at gennemføre brugerundersøgelser eller evalueringer, der har fokus på patienter, pårørende og personalets oplevelser af sundhedsvæsenet.

Når vi gennemfører en brugerundersøgelse, er der typisk tale om indsamling af viden om en særlig brugergruppe eller en særlig problemstilling. Andre gange vælger vi en helt åben og eksplorativ tilgang til et felt. Fælles for vores brugerundersøgelser og evalueringer er, at de er baseret på en systematisk indsamling af viden.

Se eksempler på vores evalueringer og brugerundersøgelser på vores side om udgivelser

Hvordan kan vi hjælpe?

I Center for Patientinddragelse har vi mange års erfaring med brugerundersøgelser og evalueringer og gennemfører såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser. Ofte anvender vi en kombination af flere forskellige metoder for at komme bedst muligt rundt om problemstillingen.

Vi gennemfører og yder hjælp til alle faser af en brugerundersøgelse eller evaluering, herunder:

  • Fastlæggelse af undersøgelsens formål
  • Fastlæggelse af undersøgelsens design
  • Dataindsamling og analyse
  • Afrapportering
  • Rådgivning om opfølgning på undersøgelsens resultater og understøttelse af opfølgende processer

Hvorfor er det vigtigt at kende patienternes oplevelser?

Vi indsamler og formidler viden om patienters oplevelser, fordi patienter har en unik viden om egne forløb, oplevelser og behov, som er afgørende for at sikre høj kvalitet og mest mulig værdi for patienterne.

Ny viden og læring der kan udvikle sundhedsvæsenet

En brugerundersøgelse kan give ny viden om patienter, pårørende og personalets oplevelser. Helt overordnet giver en brugerundersøgelse mulighed for at hente læring om fx en gruppe mennesker eller en problemstilling, som kan bruges i udviklingen af arbejdsgange eller som forskning. 

I nogle tilfælde kan det være en fordel, at det er en ekstern part, der ikke selv er en del af indsatsen, som indsamler data og analyserer problemstillingen. Her kan CPI bidrage med metodisk ekspertise og erfaring. 

Brugerundersøgelser og evalueringer er organisatorisk patientinddragelse

Organisatorisk patient- eller brugerinddragelse er et centralt element i at skabe et mere personcentreret sundhedsvæsen. 

Igennem organisatorisk patientinddragelse får patienter og pårørende indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet gennem brug af viden om patientperspektivet og samarbejde med brugerrepræsentanter i beslutnings- og udviklingsprocesser.

En metode til organisatorisk brugerinddragelse er brugerundersøgelser. Her bidrager repræsentanter for patienter og pårørende med ny viden om patientperspektivet, evaluerer indsatser eller giver feedback, som kan bruges til at forbedre sundhedsvæsenets ydelser og service.

Læs mere om inddragelse af patienter og pårørende

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)

Redaktør