Ofte stillede spørgsmål

Har du modtaget et spørgeskema i forbindelse med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)? Og har du spørgsmål i den forbindelse? Så kan du finde svar her på siden. 

Landets fem regioner ønsker at inddrage patienters oplevelser og erfaringer i arbejdet med udviklingen og forbedring af sundhedsvæsenets ydelser. Derfor modtager mange patienter og fødende kvinder et spørgeskema om deres oplevelse på hospitalet.  

Har du modtaget et skema, eller har du blot spørgsmål, så find svar her på siden. 


1. Hvorfor modtager jeg invitation til at besvare spørgeskemaet?

De patienter, der modtager et spørgeskema, har enten været indlagt, i ambulant behandling, besøgt en akutmodtagelse/skadestue eller født et barn. Alle patienter er udtrukket i en stikprøve via Landspatientregisteret.

Spørgeskemaerne sendes via Digital Post. Personer, der er fritaget fra Digital Post, vil modtage spørgeskemaet med almindelig post. Personer under 15 år vil modtage et spørgeskema via forældrenes digitale postkasse. 2. Hvad kan jeg gøre, når linket eller koden til spørgeskemaet ikke virker?

Nogle patienter oplever desværre, at deres link til det elektroniske spørgeskema ikke virker. 

Du kan prøve at gemme eller downloade brevet og så bruge linket derfra. Når du har brevet åbent i E-boks, er der en ”Gem” knap øverst på siden – ovenover brevet.3. Hvorfor modtager jeg et påmindelsesbrev?

Du har modtaget et påmindelsesbrev enten via Digital Post eller et fysisk påmindelsesbrev, fordi du enten ikke har besvaret spørgeskemaet eller fordi vi ikke har registreret din besvarelse, da påmindelsesbrevet blev afsendt. 

Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Hvis du gerne vil bidrage, men har glemt at besvare spørgeskemaet, vil vi opfordre dig til at besvare spørgeskemaet.4. Hvorfor modtager jeg et påmindelsesbrev, når jeg har besvaret spørgeskemaet?

Det sker desværre, at brevene krydser hinanden, så vi ikke har registret dit svar, inden påmindelsesbrevet bliver sendt. Hvis du har besvaret spørgeskemaet, skal du se bort fra påmindelsesbrevet.5. Må jeg svare ud fra en anden afdeling end den, der er angivet?

Du skal besvare spørgeskemaet ud fra dine samlede oplevelser på afdelingen/ambulatoriet eller akutmodtagelsen/skadestuen, der er angivet i brevet og på spørgeskemaet – også selv om du har været et andet sted i længere tid. Det er nødvendigt for at sikre besvarelser nok fra alle afdelinger.6. Må jeg svare ud fra tidligere graviditeter/fødsler?

Du skal besvare spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet og fødsel.7. Er det frivilligt, om jeg vil besvare spørgeskemaet?

Det er helt frivilligt, om du vil besvare spørgeskemaet. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker det, undlader du at besvare. 

De enkelte afdelinger eller akutmodtagelser/ skadestuer er ikke bekendt med, om du har besvaret spørgeskemaet eller ej.8. Findes spørgeskemaet på andre sprog end dansk?

Spørgeskemaet findes kun på dansk.

Hvis patienten har en pårørende der kan læse dansk, kan den pårørende eventuelt hjælpe dig med at udfylde spørgeskemaet på dine vegne. 9. Bliver mine svar behandlet fortroligt?

Dine svar bliver behandlet fortroligt. Den enkelte afdeling bliver ikke bekendt med, om du har besvaret spørgeskemaet eller ej, og modtager ikke de enkelte spørgeskemaer, men en samlet opgørelse af svar. 

Kommentarer fra spørgeskemaets kommentarfelter bliver sendt uredigeret til afdelingen. Undlad derfor at skrive personlige oplysninger som fx navn, cpr-nr., adresse.

Brevet og spørgeskemaet er påtrykt et løbenummer, der udelukkende anvendes til statistik og administration. Fx er det muligt at kontrollere hvem, der skal have en påmindelse, og finde ud af hvilken afdeling resultaterne skal sendes tilbage til.

Udtræk og behandling af data er sket i overensstemmelse med persondataloven og sundhedsloven. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder på denne side om databeskyttelse10. Kan jeg få hjælp til at udfylde spørgeskemaet?

Hvis du har brug for hjælp, kan du eventuelt bede en pårørende hjælpe dig med at udfylde spørgeskemaet på dine vegne.11. Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Har du spørgsmål til spørgeskemaet eller til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for undersøgelsen på:

Telefon: 38 64 99 55 mandag til fredag fra kl. 9 - 13.

Eller skriv en mail via Sikker digital post. Du skal bruge dit NemID. 

Når du kontakter os, beder vi dig oplyse det løbenummer, der står øverst i brevet, som du har modtaget.12. Hvor kan jeg klage over behandlingen på hospitalet/ambulatoriet?

Hvis du ønsker at foretage en officiel klage over den behandling, du har modtaget, kan du få hjælp ved at henvende dig til patientvejledningen i din region:

Region Hovedstaden: 38 64 99 00
Region Sjælland: 70 15 50 01 
Region Midtjylland: 78 41 04 44
Region Nordjylland: 97 64 80 10
Region Syddanmark: 76 63 14 9013. Hvorfor modtager jeg ikke et spørgeskema, selvom jeg har været patient eller har født?

Det kan umiddelbart skyldes følgende:

1. Spørgeskemaet sendes ikke til alle, men til et tilfældigt udvalg af patienter eller kvinder der har født. Nogle afdelinger har mange patienter, og her vil ikke alle patienter modtage et spørgeskema.

2. Du står opført med navne- og adressebeskyttelse i CPR, og derfor må vi ikke sende breve til dig Redaktør