Webinar: Fælles beslutningstagning

- Fra intention til systematisk praksis.

Torsdag den 23. september 2021 kl. 12-14 inviterer Center for Patientinddragelse til webinar om fælles beslutningstagning.  Alle kan deltage.

Deltagelse i webinaret er gratis.

I Danmark vinder Fælles Beslutningstagning større og større indpas inden for individuel brugerinddragelse.


Hvilken forskel gør fælles beslutningstagning for patienterne og for klinikerne? Hvad er forudsætningerne for succesfuld implementering? Hvordan får vi de gode intentioner og det gode arbejde med FB til at slå rødder? 

Flere hospitaler i Region Hovedstaden arbejder med at implementere fælles beslutningstagning som metode, og på dette webinar skal vi høre om nogle af erfaringerne.

På webinaret fokuserer vi på Fælles Beslutningstagning’s potentiale og mulighederne for at arbejde systematisk med metoden i praksis.

Oplægsholderne deler deres erfaringer og giver inspiration til fælles beslutningstagning gennem eksempler fra praksis. 

Program:

Individuel Patientinvolvering - hvorfor og hvordan?

v. Lisbeth Kallestrup, Chef for Kvalitet og Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital

Fælles beslutningstagning: Hvordan og hvornår?

v. Karina Olling, Daglig leder, Center for Fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning på Rigshospitalet

v. Anne Berg, Service Designer, MSc, Rigshospitalet

Fælles beslutningstagning - fødemåde efter kejsersnit 

v. Kristina Petersen, Ledende oversygeplejerske, Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital

Tilmelding til webinaret

Tilmeldingsfristen til webinaret er tirsdag den 21. september 2021 kl. 12.

Webinaret afholdes via Teams og alle deltagere for tilsendt et mødelink den 21. september.


Deltagere udenfor Region Hovedstaden:

Deltagere indenfor Region Hovedstaden:





Redaktør