Sundhedsdata med – og uden – mening

Torsdag den 9. maj kl. 13-16 inviterede KOPA sammen med enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet til temamøde, der satte spot på meningsfuld brug af data i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet.


“Without data, you’re just another person with an opinion”
- professor W. Edwards Deming

Datadrevet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Sundhedsdata er i fokus med god grund, og efterspørgslen på data i sundhedsvæsenet er stigende.

Bag efterspørgslen ligger en antagelse om, at jo flere data vi kan indsamle om fx ventetid, behandlingsgaranti, udredningsret, patientoplevelser, arbejdsgange osv. desto bedre kvalitet og effektivitet kan sundhedsvæsnet levere. Spørgsmålet er, hvornår brugen af data går for vidt? 

Temamødet giver eksempler på, hvordan meningsfuld brug af data kan skabe konkrete kvalitetsforbedringer og dermed øge værdien for patienterne. 

Program

Intro til datadrevet kvalitetsudvikling

v. Brian Rimdal, chefkonsulent i KOPA.

LUP light – fasthold fokus med data der kommer til dig

v. Mette Skovmand, specialkonsulent i Region Syd

DLP- tag data ved hånden i dit daglige kvalitetsarbejde

v. Hans Jørgen Duckert Perrild, ass. professor i BFH og Bjørn Hesselbo, seniorkonsulent i BFH.

Løbende feedbackmøder i psykiatrien

– skab forbedringer med tilbagemeldinger direkte fra patienterne. 

Sikker Sammenhæng

– model til at skabe gode forløb på tværs af sektorer
v. Liv Skøtt, chefkonsulent, Dansk selskab for Patientsikkerhed, Anne-Mette Andgren, BFH og Tana Bredesen, Københavns Kommune.

Et datadrevet sundhedsvæsen – er det det vi vil?

v. Klaus Høyer Ph.d., professor ved Københavns Universitet og modtager af Eliteforsker-prisen 2017

Se seneste udgivelser omkring sundheds-IT

Læs om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)


Redaktør