Temamøde: Sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet

Torsdag den 12. december 2019 inviterede KOPA sammen med enhed for Det Nære Sundhedsvæsen til temamøde om, hvordan vi skaber bedre sammenhæng og mere nærhed for alle, når sundhedsvæsenets rammer er under forandring.

Hvordan skaber vi sammenhæng og nærhed i et foranderligt sundhedsvæsen?

Vi bliver ældre, flere af os bliver patienter, og vi får flere kroniske sygdomme. Samtidig bliver hospitalerne mere specialiserede og flere sundhedsopgaver flyttes ud i patienternes private hjem, hvor opgaverne bliver fordelt mellem sygeplejersker, praktiserende læge og patienten selv.
 
Nye behandlings- og samarbejdsformer samt digitale løsninger er med til at ændre vores opfattelse af, hvor og af hvem en bestemt behandling skal varetages. Hvilken betydning har det for patienter og pårørende, når behandlingen foregår i eller tæt på hjemmet? Hvorfor er det svært? 
 
På temamødet gav fem oplægsholdere deres bud på, hvordan vi skaber sammenhæng og nærhed for patienterne i fremtidens sundhedsvæsen.
 

Program

Patientansvarlig læge (PAL)

Kan PAL bidrage til trygge patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer? 
v. Lone Graff Stensballe, klinisk forskningslektor og børnelæge på Rigshospitalet.

Telemedicin til gravide

Hvad betyder behandling i eget hjem for gravide og sundhedsprofessionelle
v. Anne Berlin Barfoed, udviklingsjordemoder på Rigshospitalet 

Kommunalt akutteam

Hvilke opgaver kan akutteamet varetage for hospitalerne?
v. Herle Klifoth, chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune 

Tværsektorielt samarbejde (TVÆRSAM)

Hvordan kan rådgivning fra hospitalslæge til almen praksis få flere patienter i behandling i eget hjem?
v. Hans Jørgen Perrild, ass. professor i BFH og Thomas Saxild, praktiserende læge i København

Sektorkløfter og sammenhæng

Hvad er det vi ikke forstår om (sektor)overgange og (tværsektorielt) samarbejde?
v. Sidsel Vinge, projektchef i Vive
 

Læs om patienters oplevelser med patientansvarlig læge (PAL)


Redaktør