Grafik med tre syndhedsprofessionelle medarbejdere

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Patientinddragelse i klinikken

Tirsdag den 16. november 2021 afholdte Center for Patientinddragelse et webinar for at inspirere afdelinger til at komme i gang med kliniknær patientinddragelse.


Hvordan inddrager man systematisk patienter i eget forløb eller i udviklingen af kvaliteten i afdelingen? Hvordan griber man konkret indsatsen an? Hvordan understøtter man som ledelse arbejdet med implementeringen af den  kliniknære patientinddragelse?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev besvaret på webinaret den 16. november. 

Målgruppen for webinaret var ledere, kvalitetskonsulenter og relevante klinikere fra hospitaler samt øvrige interesserede.

Indhold og materiale fra de tre oplæg

Herunder finder du slides og andet materiale fra de 3 oplæg samt information om, hvordan du kan få fat i videooptagelsen af webinaret.

1. Hvad er patientinddragelse? Og hvorfor skal vi gøre det? 

v. Malene Overbye Bjældager, Evalueringskonsulent, Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden.

Malene indledte med at sige noget om, hvad patientinddragelse er, og hvorfor vi skal inddrage patienter - og ikke mindst: hvordan man kan gøre det. Malene præsenterede konkrete metoder til både individuel og organisatorisk patientinddragelse.


Der blev efterspurgt referencer til slide 5 – de er skrevet ind i præsentationen.

2. Implementering af samtalearket – en støtte til patient, pårørende og sygeplejersker

v. Bente Morrison, afdelingssygeplejerske, Stefan Staub Nielsen, sygeplejerske med specialfunktion og Johanne Laursen Lykke, klinisk sygeplejespecialist, Akut Neurologisk Modtageafsnit Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

Johanne, Stefan og Bente fortalte om deres konkrete erfaringer med at arbejde systematisk med patientinddragelse i deres afdeling, hvor de har implementeret ”samtalearket” – en inspirerende case fra klinikken.


3. Ledelsesopgaven i patientinddragelse

v. Julie Vibæk Holm, Ledelses- og organisationskonsulent, Center for HR og Uddannelse, Region Hovedstaden.

Julie rundede webinaret af med at fortælle om ledelsesopgaven i patientinddragelse og gav gode råd til faserne før, under og efter den patientinddragende indsats.


CPI og Patientinddragelsesguiden

I Patientinddragelsesg​​​uiden kan du finde inspiration til metoder, trin-for-trin guides og videoer med organisatorisk patientinddragelse, hvis du som leder eller medarbejder ønsker at inddrage patienter og andre brugere i udviklingen af sundhedsvæsenet. 
Redaktør