​​​

Morten Ravn Appelsø

​Specialkonsulent​ <br>​​​​​
HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS


Morten Ravn Appelsø 

E-mail: morten.appelsoe@regionh.dk
Telefon: 9116 6636
LinkedIn: Arbejds- og interesseområde

Morten arbejder med kvantitative brugerundersøgelser bl.a. den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Hans arbejdsområde består primært i udtræk af stikprøver, dataindsamling, bearbejdning og analyse af data samt afrapportering af resultater.

Morten har en særlig interesse for datakvaliteten i de statistiske data samt for at få uddraget og operationaliseret resultaterne af den patientoplevede kvalitet, så der kan iværksættes lokale justeringer mhp. at højne patientoplevelserne i den mest effektive rækkefølge (kvalitetsforbedringer/ressourcer).

Baggrund

Morten har en HD-uddannelse i finansiering og kreditvæsen fra CBS suppleret med diverse kurser i SAS.

Han har været ansat i CPI siden 2015. Tidligere har han været i Danske Bank koncernen og i SKAT, hvor han har været flittig bruger af SAS ift. optimering af processer og systemer.


 Udgivelser

Redaktør