Vision og mission

Vejen til et bedre sundhedsvæsen går gennem inddragelse af patienter og pårørende. Center for Patientinddragelse er sat i verden for at understøtte dette.

Som brugere af sundhedsvæsenet har patienter og pårørende en unik viden, som er afgørende for beslutningsprocesser i både det enkelte patientforløb og  udviklingen af sundhedsvæsenet generelt.

Vision med patientinddragelse som epicenter

I Center for Patientinddragelse (CPI) er vi overbeviste om, at vi opnår et bedre sundhedsvæsen ved at inddrage patienter og pårørende. 

Derfor lyder vores vision for arbejdet i CPI også sådan:

  • Vi tror på, at patientinddragelse er vejen til et bedre sundhedsvæsen.

Mission om inddragelse som naturlig del af praksis

Missionen for vores arbejde i CPI understøtter visionen om patientinddragelse som vejen til et bedre sundhedsvæsen.

Vores mission er tredelt. Vi ønsker: 

  • At fremme patientinddragelse som en naturlig del af den kliniske hverdag i sundhedsvæsenet. 

  • At forbedre den patientoplevede kvalitet ved at levere den rette viden, støtte og rådgivning. 

  • At hjælpe personalet med at handle ud fra patienternes feedback.

Region Hovedstaden som strategisk ramme

CPI hører organisatorisk til i Region Hovedstaden. ​Læs mere om CPIs organisatoriske tilhørsforhold. 

Den strategiske ramme for CPI udgøres derfor også af Region Hovedstadens strategier.

Den kommende kvalitetsstrategi for Region Hovedstaden udgør sammen med styringsmodellen Værdibaseret Sundhed og de fem fokusområder i fingerplanen de overordnede strategiske pejlemærker for centrets arbejde.

Er du interesseret i at læse mere om Region Hovedstadens forskellige politiker og strategier, kan du finde dem her på regionens hjemmeside.
Redaktør