​​

Kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og barsel i Region Hovedstaden 2010

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 2511 kvinder

1. juni 2010

Resultater

Graviditet

Ni ud af ti kvinder vurderer, at såvel jordemoder, praktiserende læge og læge på hospitalet har taget sig tid til at besvare deres spørgsmål.  En del kvinder oplever slet ikke at få information om visse emner hos jordemoder og praktiserende læge under graviditeten.

Den information, som kvinderne får fra både praktiserende læge og fra jordemoderen, får en blandet vurdering. Information fra både jordemoder og praktiserende læge om livsstilsfaktorers betydning for graviditet og fødsel bliver vurderet positivt af mange, mens information om tegn på barnets trivsel og mistrivsel samt forældrerolle, sex og samliv bliver vurderet negativt af hver femte kvinde.

Fødsel

Generelt har kvinderne positive tilkendegivelser vedrørende deres oplevelser under fødslen. Tilstedeværelse, lydhørhed og støtte fra jordemoderen under fødslen bliver vurderet positiv af mere end ni ud af ti kvinder. Ligeledes har ni ud af ti kvinder haft det nyfødte barn på maven hud-mod-hud umiddelbart efter fødslen.

Der er færre af de kvinder, som har haft deres barn på maven hud-mod-hud umiddelbart efter fødslen, der har brug for hjælp til amning i forhold til kvinder, som ikke har haft barnet på maven hud-mod-hud. Det aspekt af fødselsforløbet, som kvinderne har mindre positive oplevelser af, er at føle sig tryg i tiden hjemme med veer.

Ligeledes er kvindernes vurdering af, om de bliver taget alvorligt, når de ringer til fødegangen, efter fødslen er gået i gang, og om de får den smertelindring, de har behov for under fødslen nogle af de spørgsmål, som kvinderne har vurderet mindst positivt under temaet fødsel.

Efter fødsel

Op imod halvdelen af kvinderne har ikke haft en efterfødselssamtale med en læge eller en jordemoder. En tredjedel har slet ikke fået tilbudt en samtale. Af de kvinder, der har haft en samtale, vurderer mere end ni ud af ti dog, at udbyttet heraf er positivt.

Baggrund og formål

Formålet med denne undersøgelse er at få en samlet evaluering af forløbet fra graviditet til fødsel og barsel. Gravide og fødende kvinder er i kontakt med flere sektorer og faggrupper i sundhedsvæsenet. De er de eneste, der oplever hele forløbet og har dermed særlige forudsætninger for at udpege områder, der kan danne grundlag for kvalitetsforbedringer.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der dækker forløbet ved praktiserende læge, jordemoderkonsultationer, fødslen, barselsophold på hospital, udskrivelse samt overgangen til sundhedsplejen. Desuden spørges der ind til kontakt til læger under eventuel indlæggelse, på svangreambulatoriet og under selve fødslen. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af en pilotundersøgelse baseret på et litteraturstudie samt fokusgruppeinterview. 

Redaktør