Patienters oplevelser af maden

​En undersøgelse af Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre

12. november 2014

Første regionale undersøgelse af patienters oplevelser af maden på hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden 


Otte ud af ti patienter er overordnet set tilfredse med maden under deres indlæggelse, men der er stor variation mellem hospitalerne. Det viser en undersøgelse af patienters oplevelser af maden på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført.

Undersøgelsen bygger på svar fra 1.573 patienter, der har besvaret et spørgeskema om deres oplevelser af maden, samt otte kvalitative interview med patienter.

Resultater

Undersøgelsen af patienters oplevelser viser, at det samlede indtryk af maden hos patienter på 60 år eller derover er mere positivt end hos de yngre patienter. Desuden viser undersøgelsen at patienter, der under deres indlæggelse havde mulige underernæringsproblemer (fx vægttab, kvalme, synkebesvær) har et dårligere samlet indtryk af maden end de patienter, som ikke har oplevet nogen af disse gener. Godt hver fjerde patient med mulige underernæringsproblemer har haft en samtale med personalet om at spise for lidt, og hver tredje vurderer, at de spiser meget mindre aftensmad under indlæggelsen end derhjemme - mod 15 % af de patienter, der ikke har mulige underernæringsproblemer.

Patienterne er samlet set mest positive over for madens smag, dernæst anretningen og til sidst variationen. Flest patienter har en positiv vurdering af frokosten, dernæst morgenmaden og til sidst aftensmaden. Patienter, der får serveret maden via en buffet, er mere tilfredse med madens smag og anretning, end de der får maden serveret på en bakke. De patienter, som har svaret, at de havde mulighed for at få mad uden for spisetiderne, har et mere positivt samlet indtryk af maden end dem, som har svaret, at de ikke havde denne mulighed.

I de kvalitative interview giver patienter eksempler på, at de oplever ikke at få dækket deres (særlige) behov i forhold til maden – eksempelvis i forbindelse med allergier og diabetes. Interviewene viser også, at patienterne oplever glæde ved på forhånd at kende til dagens/ugens menu, og at de har oplevet stor forskel på, i hvor høj grad forskellige hospitaler og afdelinger prioriterer maden. Ligeledes er der forskel på, hvorvidt mad og ernæring bruges aktivt af personalet som en del af helbredelsesprocessen. 

Nogle patienter vil gerne have mulighed for at kunne spise uden for sengestuerne, hvor der samtidig kan være andre patenter, der plejes. Flere peger på, at det har en motiverende faktor for spiselysten at spise sammen med andre.

Forskel på hospitalerne

Når hospitalerne sammenlignes med regionsresultatet, viser det sig, at Gentofte Hospital, Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital placerer sig over regionsresultatet på flere spørgsmål. Det drejer sig især om spørgsmål vedrørende madens smag, variation, anretning samt samlet vurdering. Nordsjællands Hospital Hillerød og Nordsjællands Hospital Frederikssund placerer sig derimod under regionsresultatet på en række spørgsmål. Igen er det særligt på vurderingen af madens smag, variation, anretning, samlede vurdering men også på vurderingen af portionernes størrelse, at disse hospitaler adskiller sig. Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital samt Rigshospitalet adskiller sig kun på enkelte eller slet ingen spørgsmål i forhold til regionsresultatet. 

På spørgsmålet om patienternes samlede indtryk af den mad, de har fået under indlæggelsen, svarer 40 % af patienterne på Gentofte Hospital, at det er ”virkelig godt”, mens 6 % af patienterne på Nordsjællands Hospital i Hillerød svarer det samme.

1.573 har udfyldt og returneret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 41 %. 

Formål

Formålet med undersøgelsen er at få viden om patienters oplevelser og vurderinger af madens smag, udseende, mængde, variation og tilgængelighed, således at de enkelte virksomheder kan arbejde videre med egne initiativer på kostområdet.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt hjem til patienterne kort tid efter udskrivelsen. Desuden er der gennemført otte opfølgende telefoninterview, hvor patienterne desuden blev spurgt ind til deres oplevelser af madens konsistens, spiseomgivelserne på hospitalet, information om maden og deres ønsker og behov i forhold til maden. 
Redaktør