Telekonsultationer - et godt alternativ for mange

Klinik for Blodsygdomme har udskiftet fysiske besøg i klinikken med telefonkonsultationer. KOPA har undersøgt patienter og medarbejderes oplevelser af fordele og ulemper ved omlægningen.

19. oktober 2020

​Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet har under COVID-19 udskiftet fysiske besøg med telefoniske konsultationer for patienter med ukomplicerede forløb. 80 % af alle konsultationer i ambulatoriet er blevet omlagt til telefonkonsultationer.

Resultater

Patienternes besvarelser af et spørgeskema samt interviews med patienter og personale peger på fire overordnede hovedpointer:

 1. Patienterne har en positiv oplevelse af telefonkonsultation.
  71% af de adspurgte patienter er tilfredse med telefonkonsultationen.

 2. Udbyttet af telefonkonsultation er lige så godt som ved fysisk fremmøde.
  73% af patienterne svarer, at deres udbytte er lige så godt som ved fysiske konsultationer. Knap halvdelen vil foretrække en kombination af telefonisk og fysisk konsultation.

 3. Lægerne har gode erfaringer med telefonkonsultationerne. Lægerne oplever generelt, at den faglige kvalitet er høj – især ved ukomplicerede problemstillinger.

 4. Sygeplejersker og sekretærer har ikke merarbejde.
  Telefonkonsultationer giver ikke mere arbejde. Dog ringer patienterne til klinikken, hvis de oplever at vente forgæves på lægen.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens konklusioner anbefaler KOPA:

 • Fortsæt med at tilbyde telefonkonsultationer. Telefonkonsultationer giver værdi for både patienter og personale. Derfor skal telefonkonsultationer fortsat tilbydes til udvalgte patienter og situationer.

 • Kombinér telefonkonsultationer med fysisk fremmøde. Fremmødekonsultationer og telefonkonsultationer bør kombineres under hensyn til patienternes ønsker og behov.

 • Overvej at indføre videokonsultationer. Videokonsultationer har samme fordele som telefonkonsultationer og imødegår samtidig nogle af de ulemper, som ses ved telefonkonsultation, fx oplevelsen af nærvær.

Fem forudsætninger for en vellykket telefonkonsultation

Resultaterne peger på, at især fem forudsætninger skal være til stede for, at telefonkonsultationer bliver vellykkede med høj faglig kvalitet, god kommunikation og tryghed for patienterne til følge.

Metode

Undersøgelsen er gennemført som en kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en totalundersøgelse blandt de patienter, der har modtaget en telefonisk konsultation i forbindelse med COVID-19. I alt 3.341 patienter har modtaget spørgeskemaet. Svarprocenten er på 40 %.  

I alt 12 patienter, fem læger, fire sygeplejersker og to sekretærer er blevet interviewet om deres oplevelser og erfaringer med telefonkonsultationer. Interviewene varede 15-25 minutter og foregik telefonisk.

Redaktør