​​

Patientvejleder

​Patientvejlederne vejleder om patientrettigheder, informerer om regler for frit og udvidet frit sygehusvalg og meget mere.​