Ekstraordinært møde i regionsrådet den 19. januar 2021

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 19-01-2021
Tid: 12:00 - 12:45
Sted

​Virtuelt møde

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Rekruttering af ny regionsdirektør i Region Hovedstaden

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Afbud ( Stedfortræder Rie Holst)
 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Afbud ( Stedfortræder Jarl Feyling)
 • Maria Gudme: Deltog
 • Bodil Kornbek: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Annette Randløv: Deltog
 • Hans Toft: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Afbud ( Stedfortræder Erik Lund)
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Jens Mandrup: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Henrik Thorup: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Martin Geertsen: Afbud ( )
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Deltog
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Afbud
 • Annie Hagel: Deltog
 • Torben Kjær: Afbud ( Stedfortræder Susanne Langer)
 • Qasam Nazir Ahmad: Deltog

1. Rekruttering af ny regionsdirektør i Region Hovedstaden

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende rekrutteringsforløb for ny regionsdirektør med tiltrædelse pr. 1. april 2021, jf. vedlagte bilag 1,
 2. at godkende stillingsannonce samt job- og personprofil i vedlagte bilag 2 og 3,
 3. at godkende de foreslåede principper for sammensætning af ansættelsesudvalget, hvorefter regionsrådet samtidig udpeger medlemmer til ansættelsesudvalget,
 4. at godkende, at der anvendes eksternt rekrutteringsbureau til at bistå i rekrutteringsprocessen, og
 5. at godkende, at ansættelsen sker på kontraktvilkår.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 19. januar 2021:

Indstillingspunkt 1 blev godkendt.

Indstillingspunkt 2 blev godkendt, idet regionens opgave i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed i relation til FN’s verdensmål fremhæves mere i stillingsannonce og job- og personprofil.

 

Formanden satte indstillingspunkt 3, som besluttet af forretningsudvalget under afstemning, som nu lyder, at regionsrådsmedlemmernes poster i ansættelsesudvalget fordeles efter D’Hondts metode på valggruppen ABCFOÅ og valggruppen IVØ således, at der udpeges 5 politiske repræsentanter.

For stemte: A (13), B (4), C (6), F (3), I (1), og Å (1), i alt 28.
Imod stemte: O (3). 
Undlod at stemme: V (5) og Ø (3), i alt 8. 
I alt 39. 

Indstillingspunkt 3, som besluttet af forretningsudvalget var herefter godkendt.

 

Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 4 om, at Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse forestår ansættelsesprocessen.

Formanden satte ændringsforslag fra Konservative Folkeparti under afstemning:
For stemte: C (6) og O (3), i alt 9.
Imod stemte:  A (13), B (4), F (3), I (1), V (5), og Å (1), i alt 27. 
Undlod at stemme: Ø (3). 
I alt 39.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet, hvorved sagens oprindelige indstillingspunkt 4 blev godkendt. 

 

Indstillingspunkt 5 blev godkendt.

 

Charlotte Holtermann (A), Jesper Clausson (A), Line Ervolder (C), Martin Geertsen (V), Torben Kjær (Ø) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Rie Holst (A), Erik Lund (C) og Susanne Langer (Ø).

 

Forretningsudvalgets beslutning den 19. januar 2021

Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 4).

Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 2 blev anbefalet, idet forretningsudvalget beder om, at regionens opgave i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed i relation til FN’s verdensmål fremhæves mere i stillingsannonce og job- og personprofil.

Enhedslisten stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 3 om at ansættelsesudvalget udvides til 7 regionsrådsmedlemmer.

Formanden satte ændringsforslag fra Enhedslisten under afstemning:
For stemte: F (1), V (2), og Ø (1), i alt 4.
Imod stemte: A (5), B (2), C (2), i alt 9.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

Enhedslisten stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 3 om at ansættelsesudvalget består af 6 regionsrådsmedlemmer.

Formanden satte ændringsforslag fra Enhedslisten under afstemning:
For stemte: F (1), V (2), og Ø (1), i alt 4.
Imod stemte: A (5), B (2), C (2), i alt 9.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

Radikale Venstre stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 3 om at regionsrådsmedlemmernes poster fordeles efter D’Hondts metode og på valggruppen ABCFOÅ og valggruppen IVØ således, at der udpeges 5 politiske repræsentanter.

Formanden satte ændringsforslag fra Radikale Venstre under afstemning:
For stemte: A (5), B (2), C (2), F (1), V (2), og i alt 12.
Imod stemte: Ø (1).
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
Ændringsforslaget var herefter anbefalet og sagens oprindelige indstillingspunkt 3 bortfalder dermed.

Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 4 om, at Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse forestår ansættelsesprocessen.

Formanden satte ændringsforslag fra Konservative Folkeparti under afstemning:
For stemte: C (2), Ø (1), i alt 3.
Imod stemte: A (5), B (2), F (1), V (2), i alt 10.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.

Ændringsforslaget var herefter ikke anbefalet og sagens oprindelige indstillingspunkt 4 blev herved anbefalet. 

Indstillingspunkt 5 blev anbefalet.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling og Henrik Thorup (O) kunne pga. tekniske problemer ikke deltage i sagens behandling.

BAGGRUND

Regionsdirektør Svend Særkjær er fratrådt stillingen som regionsdirektør i Region Hovedstaden. På den baggrund skal der igangsættes en proces for ansættelse af en ny regionsdirektør med henblik på tiltrædelse pr. 1. april 2021.

 

Sagen behandles fortroligt, da stillingsannonce og job- og personprofil er fortrolige, indtil stillingen slås op. Sagen offentliggjort efter stilling var blevet slået op. 

SAGSFREMSTILLING

Ad 1. Rekrutteringsforløb

Administrationens forslag til tidsplan for ansættelse af regionsdirektør med ansættelse pr. 1. april 2021 vedlægges som bilag 1 til regionsrådets godkendelse.

 

Ad 2. Stillingsannonce og job- og personprofil

Administrationens forslag til stillingsannonce vedlægges som bilag 2, og job- og personprofil vedlægges som bilag 3 til regionsrådets godkendelse.

 

Hospitalsdirektørkredsen og Regions-MED-udvalget (RMU) har haft lejlighed til at give bemærkninger til annonce og profil.

 

Ad 3. Sammensætning af ansættelsesudvalg

Ansættelse af medlemmer af koncerndirektionen, har siden regionens etablering i 2007 været et politisk anliggende, hvor ansættelsen behandles af forretningsudvalget og regionsrådet. Ansættelsesudvalget består derfor af en række politiske repræsentanter fra regionsrådet, et medlem af koncerndirektionen, en ledelsesrepræsentant fra hospitalsdirektionerne samt medarbejderrepræsentanter.

 

Administrationen foreslår, at der etableries et smalt og operationelt ansættelsesudvalg med 5 politiske repræsentanter, 1 koncerndirektør, 1 hospitalsdirektør og 2 medarbejderrepræsentanter. Der er i forslaget således fortsat en majoritet af politiske repræsentanter i ansættelsesudvalget.

 

 

 

Beregning iht. D´Hondts metode

 

Partiernes mandatfordeling i Regionsrådet

v. 5 politiske repræsentanter

v. 6 politiske repræsentanter

v. 7 politiske repræsentanter

v. 8 politiske repræsentanter

Politikere

 

 

 

 

 

A - Socialdemokratiet

13

3

3

3

4

B – Radikale Venstre

4

 

1 (lodtrækning om pladsen m. Ø)

1

1

C – Det Konservative Folkeparti

6

1

1

1

1

F – SF – Socialistisk Folkeparti

3

 

 

 

 

I – Liberal Alliance

1

 

 

 

 

O – Dansk Folkeparti

3

 

 

 

 

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

6

1

1

1

1

Ø - Enhedslisten

4

 

1 (lodtrækning om pladsen m. B)

1

1

Å - Alternativet

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige

 

 

 

 

 

Koncerndirektør

 

1

1

1

1

Hospitalsdirektør

 

1

1

1

1

Medarbejderrepræsentanter

 

2

2

2

2

Samlet repræsentanter

 

9

10

11

12

 

Ved ansættelse af regionsdirektør Svend Særkjær i 2018 bestod ansættelsesudvalget af:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A)
 • Regionsrådsmedlem Leila Lindén, (A)
 • Regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C)
 • Regionsrådsmedlem Randi Mondorf (V)
 • Regionsrådsmedlem Marianne Frederik (Ø)
 • Koncerndirektør Svend Hartling
 • Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkov
 • Næstformand i Regions-MED-udvalget (RMU) Vibeke Westh
 • Medlem af Regions-MED-udvalget (RMU) Carsten Olsen
 • Rekrutteringsbureau Mercuri Urval, Jacob Westh
   

Ved ansættelse af koncerndirektør Dorthe Crüger i 2020 bestod ansættelsesudvalget af:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A 
 • Regionsmedlem Leila Lindén (A) 
 • Regionsmedlem Christoffer Buster Reinhardt (C) 
 • Regionsmedlem Randi Mondorf (V) 
 • Regionsmedlem Annie Hagel (Ø) 
 • Regionsdirektør Svend Særkjær 
 • Hospitalsdirektør, Martin Lund
 • Næstformand for Regions-MED-udvalget (RMU), Kristina Robins 
 • Medlem af Regions-MED-udvalget (RMU), Anders Hedeboe Hebert 
 • Rekrutteringsbureau, Zeuthen Storm v. Eva Zeuthen 

Ad 4. Eksternt rekrutteringsbureau

Ved rekrutteringer på direktionsniveau har der tidligere været anvendt eksterne rekrutteringsbureauer. Regionsrådet skal besluttes, om og hvilket rekrutteringsbureau der skal bruges til facilitering af samtaler og test. Da der lægges op til en forholdsvis kompakt proces, er det en fordel at anvende et bureau, som kender regionen. Et godt bud herpå er Zeuthen Storm v. Eva Zeuthen, som bistod ved seneste rekruttering af koncerndirektør. Det eksterne rekrutteringsbureau anvendes i denne sammenhæng til samtaleforløbet og test. Center for HR og Uddannelse har udarbejdet jobannonce, stillingsprofil og procesplan og vil varetage search-opgaven, idet markedet er godt belyst, eftersom der har været stillingsopslag til flere direktørstillinger på det seneste.

 

Ad 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Administrationen foreslår, at ansættelse sker på kontraktvilkår i henhold til ”Aftale for chefer”, hvilket svarer til regionsdirektørstillinger i de øvrige regioner. Derved undgås, at der skal udbetales en større bonus ved åremålets udløb, da regionsdirektører på åremålsansættelse er berettiget til et fratrædelsesbeløb svarende til én måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Det bemærkes, at der i regionen er truffet beslutning om, at ansættelse af direktører ikke kan ske på åremål med mulig undtagelse af regionsdirektøren.

 

Ved kontraktansættelse er der et kontrakttillæg på 20%, så den samlede årsløn bliver 1.949.526 kr. i aktuelt niveau, ekskl. pension på 21,11%.

 

I tilfælde af åremålsansættelse vil der være et åremålstillæg på op til 30%, så den samlede årsløn kan blive op til 2.111.988 kr. i aktuelt niveau, ekskl. pension på 21,11%.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, vil administrationen igangsætte ansættelsesprocessen.

RISIKOVURDERING

Der er ingen risici ved tiltrædelse af indstillingen.

ØKONOMI

Den økonomiske udgift i forbindelse med afholdelse af løn til regionsdirektøren afhænger af ansættelsesform, jf. ovenfor. Hvis der anvendes et eksternt rekrutteringsbureau til facilitering af samtaler og test, vil udgiften formentlig udgøre ca. 80.000 kr., afhængig af hvilket firma, der vælges.

KOMMUNIKATION

Der vil være kommunikation forbundet med stillingsopslaget til rekruttering af ny regionsdirektør samt i forbindelse med offentliggørelse af navn på ny regionsdirektør.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet den 19. januar 2021 og igen på ekstraordinære møder den 23. februar 2021 for godkendelse af indstillede kandidat til ansættelse.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Anne Kirstine Damsager/Inger Holse Lavesen

JOURNALNUMMER

21000555..

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Forslag til tidsplan

Bilag 2: Bilag 2 - Forslag til annonce - Bilag offentliggjort efter stillingen blev slået op

Bilag 3: Bilag 3 - Forslag til job- og personprofil - Bilag offentliggjort efter stillingen blev slået op

Bilag 4: Bilag 4 - Rettelsesblad - opdateret beregning iht. D'Hondts metode til brug for sammensætning af ansættelsesudvalg ved ansættelse af regionsdirektør


Redaktør