Ekstraordinært møde i regionsrådet den 23. februar 2021

Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 23-02-2021
Tid: 14:00 - 14:25
Sted

​Virtuelt møde

Referat

Punkter på dagsordenen

 1. Indstilling af kandidat til regionsdirektørstilling

Medlemmer

 • Sophie Hæstorp Andersen: Deltog
 • Leila Lindén: Deltog
 • Kim Rockhill: Deltog
 • Özkan Kocak: Deltog
 • Erik R. Gregersen: Deltog
 • Flemming Pless: Deltog
 • Susanne Due Kristensen: Deltog
 • Jesper Clausson: Deltog
 • Lars Gaardhøj: Deltog
 • Martin Baden: Deltog
 • Charlotte Holtermann: Deltog
 • Maria Gudme: Deltog
 • Bodil Kornbek: Deltog
 • Karin Friis Bach: Deltog
 • Stinus Lindgreen: Deltog
 • Martin Schepelern: Deltog
 • Annette Randløv: Deltog
 • Hans Toft: Deltog
 • Per Tærsbøl: Deltog
 • Christoffer Buster Reinhardt: Deltog
 • Karsten Skawbo-Jensen: Deltog
 • Line Ervolder: Deltog
 • Jacob Rosenberg: Deltog
 • Peter Westermann: Deltog
 • Karoline Vind: Deltog
 • Stine Roldgaard: Deltog
 • Niels Høiby: Deltog
 • Henrik Thorup: Deltog
 • Finn Rudaizky: Deltog
 • Freja Södergran: Deltog
 • Martin Geertsen: Afbud (Ingen stedfortræder.)
 • Carsten Scheibye: Deltog
 • Anne Ehrenreich: Deltog
 • Randi Mondorf: Deltog
 • Christine Dal: Deltog
 • Per Roswall: Deltog
 • Marianne Frederik: Deltog
 • Tormod Olsen: Deltog
 • Annie Hagel: Deltog
 • Torben Kjær: Deltog
 • Qasam Nazir Ahmad: Deltog

1. Indstilling af kandidat til regionsdirektørstilling

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende ansættelse af Jens Gordon Clausen til regionsdirektørstillingen pr. 1. april 2021.

  POLITISK BEHANDLING

  Regionsrådets beslutning den 23. februar 2021:
  Godkendt.
  Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

  Forretningsudvalget beslutning den 23. februar 2021:
  Anbefalet.
  Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

  BAGGRUND

  Regionsrådet godkendte den 19. januar 2021 procesplan for rekruttering af ny regionsdirektør. I overensstemmelse med procesplanen indstiller ansættelsesudvalget hermed kandidat til ansættelse pr. 1. april 2021.

  Drøftelsen på regionsrådsmødet vil foregå som en fortrolig sag, indtil kandidatens navn offentliggøres, forudsat at kandidaten godkendes på mødet. Dato for offentliggørelsen er planlagt den 26. februar 2021, kl. 8.00, og vil ske i samarbejde med kandidaten og presseenheden.

  SAGSFREMSTILLING

  Regionsdirektørstillingen blev ledig, da regionsdirektør Svend Særkjær fratrådte sin stilling primo januar 2021.

  Stillingen som regionsdirektør har været slået op med ansøgningsfrist den 2. februar 2021. Region Hovedstaden modtog 6 ansøgninger.

  Mellem 1. og 2. samtale gennemgik kandidaten en kognitiv test og en personlighedstest hos rekrutteringsfirmaet Zeuthen Storm v. Eva Zeuthen.

  Et enigt ansættelsesudvalg har ud fra en vurdering af kvalifikationer og erfaring med ledelse af en stor virksomhed med høj grad af politisk samarbejde valgt at indstille kandidaten til ansættelse.

  Begrundelsen for valget af kandidat fremgår af bilag.

  Ansættelsesudvalget består af:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A)
  • Regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (A)
  • Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B)
  • Regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt (C)
  • Regionsmedlem Randi Mondorf (V)
  • Koncerndirektør Dorthe Crüger
  • Hospitalsdirektør Anne Jastrup Okkels
  • Næstformand for Regions-MED-udvalget (RMU), Kristina Robins
  • Medlem af Regions-MED-udvalget (RMU) Carsten Olsen

  Rekrutteringsfirmaet Zeuthen Storm, v. Eva Zeuthen understøtter ansættelsesudvalget.

  Ansøgning og CV på valgte kandidat, ansættelsesudvalgets udtalelse samt udkast til kontrakt fremsendes som fortrolige bilag.

  KONSEKVENSER

  Ved en tiltrædelse af indstillingen ansættes kandidaten. Under forudsætning af politisk godkendelse af kandidaten, underskriver regionsrådsformanden aftale med kandidaten, som tiltræder den 1. april 2021.

  ØKONOMI

  Den økonomiske udgift ifm. afholdelse af løn til regionsdirektøren fremgår af vedlagte udkast til kontrakt.

  KOMMUNIKATION

  Der planlægges offentliggørelse af navn på den nye regionsdirektør senest den 26. februar 2021 kl. 8.00. Offentliggørelsen sker i samarbejde med kandidaten og presseenheden. Indtil da, er navn og beslutning fortrolig.

  POLITISK BESLUTNINGSPROCES

  Sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet den 23. februar 2021.

  DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

  Anne Kirstine Damsager/ Inger Holse Lavesen

  JOURNALNUMMER

  21000555


  Redaktør