Møde 27-11-2007

Mødetidspunkt i forlængelse af den offentlige høring kl. 17.00
Udvalg Ikon
Regionsrådet
Tidspunkt Ikon
Dato: 27-11-2007
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat
Dagsorden
Bilag til sag 2

Beslutninger

Den offentlige høring om afrapporteringer vedrører:
-  sundhedsberedskab og præhospital indsats fra
   underudvalget for hospitalsstruktur
- forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden fra 
  underudvalget for sundhed
- kvaliteten af information og inddragelse fra underudvalget
  for psykiatri og social

og foregår i regionsgårdens kantine kl. 17.00

Bilag vedrørende de offentlige høringerRedaktør