Økonomisk tilskud til politisk arbejde (partistøtte) - 2021

En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 21. november 2017 i Region Hovedstaden, og som har fået mindst 500 stemmer ved valget, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.

Hvorfor økonomisk​​ tilskud til politisk arbejde?​

Formålet med lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) er at støtte politisk arbejde i Danmark - såvel på landsplan som regionalt og kommunalt.

Ved politisk arbejde forstås aktiviteter, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller på at fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde.

Hvem er b​​​erettiget til at modtage økonomisk tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde – og hvad skal man gøre for at modtage tilskud?​

Kandidatlister, som har deltaget i regionsrådsvalget i Region Hovedstaden i 2017, har ret til tilskud til kandidatlisternes politiske arbejde i regionen. Det er en forudsætning, at den enkelte kandidatliste har opnået mindst 500 stemmer ved valget. Dog ydes der også tilskud til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov er indgået i et listeforbund, hvor det pågældende listeforbund har opnået mindst 500 stemmer.     

Tilskud til politisk arbejde udbetales for ét kalenderår ad gangen. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud til regionsrådet i Region Hovedstaden.  Ansøgningen skal bl.a. indeholde en erklæring om de udgifter, der påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Ansøgning skal indgives i det år, som der søges om tilskud til politiske arbejde i.

Vær endvidere opmærksom på følgende:

 • Der er indført forbud for kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. (2021: 21.900 kr.)
 • Modtager en kandidatliste anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. (2021: 21.900 kr.), skal kandidatlisten returnere det modtagne beløb til bidragsyderen inden 30 dage fra modtagelsen. Bidrag, der ikke kan returneres til bidragsyderen inden 30 dage efter modtagelsen, skal inden for samme fristperiode overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriets bankkonto: Reg. nr. 0216; kontonr. 4069167020.
 • Kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, men har modtaget et eller flere anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. (2021: 21.900 kr.), skal indsende en erklæring herom til regionsrådet. 
 • Udbetaling af partistøtte er betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med oplysning om et eller flere private bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. (2021: 21.900 kr.), der er modtaget af kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg. 
 • En kandidatlisten skal på samme måde oplyse om den samlede størrelse af evt. anonymebidrag, der er modtaget af de kandidater, som opstiller til regionsrådsvalg for kandidatlisten.
 • Er tilskudsmodtageren (kandidatlisten) den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten på samme måde indeholde oplysninger om private og anonyme bidrag, der er modtaget af kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
 • Hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren (kandidatlisten) til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, endvidere opstiller til kommunalbestyrelsesvalg for kandidatlisten, skal erklæringen fra kandidatlisten omfatte det eller de tilskud, som kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.
 • De erklæringer om private og anonyme bidrag, som kandidatlisten indsender i forbindelse med ansøgning om partistøtte, vil blive offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside.

Ansøgninger

Send venligst din ansøgning, så den overholder ”lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”. Det gør du sådan her:

 1. Download skema til ansøgning om udbetaling af tilskud i 2021  
 2. Udfyld skemaet på computeren
 3. Gem det og send det til os

Ansøgninger kan sendes digitalt:

Region Hovedstaden
Center for Politik og Kommunikation
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 

Hvor meget er man i givet fald berettiget til at modtage i økonomisk tils​​kud?

Tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde udgør for 2021 4,75 kr. pr. stemme på kandidatlisten ved regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Redaktør