​​Kommunekontaktudvalget består af dels regionsrådets formand, som er født formand for udvalget, dels borgmestrene for kommunerne i regionen. ​