Det mener Udsatterådet

Socialt udsatte mennesker er en bred gruppe med mange forskellige udfordringer, og problemstillingerne omkring udsatte er komplekse. Derfor har Udsatterådet formuleret et arbejdsgrundlag, som præciserer målgruppen og formulerer rådets vision og de fokusområder, som rådet vil arbejde for i rådsperioden.

Udsatterådet har besluttet at fokusere deres indsats på forbedringer for de mest udsatte borgere, men rådet forventer, at det er forbedringer, der vil komme alle regionens socialt udsatte til gavn og bidrage til at forebygge, at borgere i risikogrupper bliver yderligere socialt udsatte.

Vision

Udsatterådets vision er, at socialt udsatte oplever lighed i sundhed.

Socialt udsatte i Region Hovedstaden skal have sikret deres patientrettigheder, herunder have lige adgang til og udbytte af de regionale behandlingstilbud. Sundhedsvæsenet skal designes – strukturelt, kulturelt, kompetencemæssigt og fysisk – så det inkluderer socialt udsatte på trods af deres nedsatte funktionsevne og ofte kaotiske adfærd, der netop er symptomer på den udsathed, som de befinder sig i og har behov for hjælp til. Regionens sundhedstilbud skal være designet til at sikre, at socialt udsatte mødes med den forståelse, faglighed og fleksibilitet, der er behov for, for at de kan få adgang til, fastholdes i og få udbytte af behandling.

Udsatterådets fokusområder

Udsatterådet har identificeret fire fokusområder, som retter sig mod de væsentligste barrierer, der er for, at socialt udsatte har lige adgang til sundhedsvæsenet. Fokusområderne vil danne afsæt for rådets anbefalinger og aktiviteter i rådsperioden.

Udsatterådet vil arbejde for

  1. Udsatte-faglighed på tværs af sundhedsvæsenet som selvstændig og højt prioriteret faglighed på tværs af medicinske specialer.

  2. Bedre adgang til udredning og behandling, for eksempel gennem udbygning af udgående og opsøgende funktioner, der sikrer en håndholdt og helhedsorienteret indsats til socialt udsatte, hvor de er.

  3. Sammenhængende indsatser på tværs af region og kommuner gennem forpligtende samarbejde med kommunerne, hvor indsatserne omkring socialt udsatte borgere betragtes som et fælles ansvar både økonomisk og strukturelt.

  4. Viden og dokumentation, for eksempel at regionen forbedrer vidensgrundlaget vedrørende indsatser for socialt udsatte.

Her kan du læse mere om udsatterådets arbejdsgrundlag .

Redaktør