Forretningsudvalget

Medl​​​emmerne af forretningsudvalget er valgt af og blandt regionsrådets medlemmer. Der skal indhentes en erklæring fra forretningsudvalget om alle sager, som ønskes forelagt regionsrådet til beslutning.​