Om Miljø- og Klimaudvalget

Se hvad Miljø- og Klimaudvalget beskæftiger sig med.

  • Søren Burcharth (B) - næstformand
  • Peter Westermann (F)
  • Randi Mondorf (V)

 Der skal i perioden være øget fokus på miljøbelastning fra regionens egne virksomheder og institutioner, samt arbejde på, hvordan denne kan nedbringes til gavn for vores miljø samt understøtte grønne indkøb.

Region Hovedstaden skal gennemføre de store byggeopgaver, så de kommende hospitaler påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder. 

Udvalget skal være politikudviklende inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet, energi, jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:

  • Råstofplan
  • Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
  • Grøn vækst, herunder klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  • Grønne indkøb
  • Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer og spildevandshåndtering fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
Miljø- og trafikudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 

Att.: Udvalgets sekretær Charlotte Lundgaard, e-mail: charlotte.lundgaard@regionh.dk

Redaktør