​​​

Social- og psykiatriudvalgets pulje

Social- og psykiatriudvalget uddeler på vegne af regionsrådet ca. 2,5 mio. kr. årligt til at styrke samarbejdet mellem region, kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet. 

​Formål med puljen

Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri og at der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. 

Projekterne skal fremme samarbejde på tværs samt udvikle nye løsningsforslag i relation til konkrete problemstillinger, som kan fremme (livs-)kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.

Krav og støttemuligheder

Der er en række krav til de projekter og aktiviteter, som puljen støtter. Det er bl.a. et krav, at projekterne skal have et udviklingsperspektiv. Derudover skal de bidrage til og understøtte bedre overgange og mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer før under og efter behandling, så (livs-)kvaliteten øges for brugere og/eller pårørende. 

Puljen yder bl.a. støtte til projektets aktiviteter og ansættelse af fx faglig projektleder.

Ansøgningsfrist
Der er frist for ansøgninger til puljen 20. september 2022. Social- og psykiatriudvalget behandler ansøgningerne på et møde 31. oktober 2022, og I vil umiddelbart herefter få svar på ansøgningen.​


Redaktør