Om hverv

​Her kan du læse mere om "hverv".​

​​​​

​Hvad betyder "hverv" ?​​

Udtrykket ”hverv” benyttes i den regionale og kommunale sprogbrug som betegnelse for ansvaret for arbejdsopgaver, som er pålagt en eller flere personer af det regionale eller kommunale system ved udpegning til forskellige myndigheder, udvalg, råd, nævn mv. Der kan være tale om, at hvervet er lønnet, og om, at der udbetales godtgørelse for udgifter, som er afholdt i forbindelse med varetagelsen af hvervet.

Karakteren af hverv strækker sig fra medlemskab af regionsrådet og forretningsudvalget til fx medlemskab af Samarbejdsudvalget vedrørende Almen Praksis i Region Hovedstaden og medlemskab af en videnskabsetisk komité.​


 


 

Redaktør