Næstformænd og konstituering

​Regionsrådet er den demokratisk valgte forsamling, der styrer regionens anliggender.

​​​

41 medlemmer​​ sidder 4 år​​

Regionsrådet, der består af 41 medlemmer, styrer regionens anliggender. Der afholdes valg til regionsrådet hvert 4. år. Senest er der afholdt valg til regionsrådet i november 2017, og regionsrådets indeværende funktionsperiode løber dermed til udgangen af 2021.

1 form​​and, ​​2 næstformænd​​

Regionsrådet vælger blandt sine medlemmer 1 formand og 2 næstformænd. 

Regio​​nsrådets formand:​

Lars Gaardhøj (A)

Regions​rådets 1. næstformand:​

Henrik Thorup (O)

Regionsrå​​​dets 2. næstformand:​​​

Karin Friis Bach (B)


 

​Konstitueringsaftalen

​​Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har 21. november 2017 indgået en konstitueringsaftale, som beskriver hvordan partierne fordeler udvalgsposter, og hvilken politik der i store træk skal føres. 


Læs hele konstitueringsaftalen af 21. november 2017​


Af aftalen fremgår det blandt andet, at partierne er enige om, at Region Hovedstaden skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle, med et stort fokus på hurtig opsporing og diagnosticering, hurtig behandling - også på sundhedsfremme og forebyggelse.


Læs konstitueringsaftale for 2018-2021Se her hvordan de personlige stemmer fordelte sig ved regionsrådsvalget i november 2017

Oversigt over personlige stemmer ved valget 21. november 2017

Redaktør