Styrelsesvedtægt

​Region Hovedstaden styrelsesvedtægt indeholder bestemmelser om blandt andet regionsrådet, forretningsudvalget og regionsrådets øvrige udvalg , herunder om deres opgaver.

Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden​​​​ omtaler regionsrådet og forretningsudvalgets opgaver og sammensætning. I styrelsesvedtægten kan man herudover bl.a.  læse om regionsrådsformandens opgaver og om nedsættelsen af stående udvalg med rådgivende funktioner over for regionsrådet på deres respektive sagsområder.
 
Redaktør