Regionsrådsformandens tjenestebil

​Region Hovedstaden stiller en tjenestebil til rådighed for regionsrådsformanden

Region Hovedstaden stiller ud fra hensynet til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af regionens drift, og fordi hvervet som regionsrådsformand har karakter af fuldtidsbeskæftigelse, en tjenestebil til rådighed for regionsrådsformanden
Udgifterne til regionsrådsformandens tjenestebil har i 2018 beløbet sig til 43.344 kr. (I 2017 var udgifterne 53.245 kr. og i 2016 var udgifterne 55.799 kr.).


Redaktør