Regionsrådsformandens tjenestebil

​Region Hovedstaden stiller en tjenestebil til rådighed for regionsrådsformanden

Region Hovedstaden stiller ud fra hensynet til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af regionens drift, og fordi hvervet som regionsrådsformand har karakter af fuldtidsbeskæftigelse, en tjenestebil til rådighed for regionsrådsformanden
Udgifterne til regionsrådsformandens tjenestebil har i 2019 beløbet sig til 36.635 kr. (I 2018 var udgifterne 43.344. I 2017 var udgifterne 53.245 kr. og i 2016 var udgifterne 55.799 kr.).


Redaktør