Træffetid

​Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

​​​​​​​

AFLYST  - Træffetid torsdag den 31. marts 2020 kl. 10.30 - 12.00 på Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Hellerup

​Tilme​​lding​​

Af hensyn til planlægningen skal du tilmelde dig træffetiden senest tirsdag den 24. marts 2020, kl. 12.00 hos Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller​ pr. mail og angive det emne, du ønsker at drøfte.​

Tilmelding/henvendelse med personfølsomt indhold

Hvis din tilmelding/henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. 

Redaktør