Regionsrådsformandens træffetid april 2018

Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 24-04-2018
Tid: 9:00 - 10:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Bornholms Hospital, Ullasvej 8, 3700 Rønne

Tilmelding

​Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller formand@regionh.dk

​​Af hensyn til planlægningen skal du senest fredag den 20. april 2018, kl. 12.00​ tilmelde dig træffetiden hos Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10eller​ pr. mail formand@regionh.dk og angive det emne, du ønsker at drøfte.​

Redaktør