Borgerne skal ind i det politiske maskinrum

Region Hovedstaden fornyer det politiske arbejde. Borgere, patienter og pårørende skal med helt ind i det politiske maskinrum, når der politikudvikles.
Vent...

Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at udvikle nye former for politikudvikling og skabe løsninger i samarbejde med borgerne. 

”Jeg vil gerne skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen. Nøglen er bl.a. at åbne vores politiske processer. Vi vil derfor fra regionsrådets side invitere borgere, patienter og pårørende med ind i det politiske maskinrum til dialog om de mange forskellige arbejdsopgaver, som der er i regionen, for at finde løsninger i fællesskab. Ønsket er, at vores politiske arbejde bliver mere åbent og tilgængeligt så vi sikrer, at vi undervejs inddrager så mange forskellige perspektiver som muligt”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)

I
nspiration fra kommunerne 
Flere kommuner har arbejdet med opgaveudvalg som led i en politisk fornyelse. Her får politikerne mulighed for at komme mere i dybden og få indblik i borgernes behov tidligt i processen og kan tage fat dér, hvor det skaber mest værdi for borgerne. En tættere dialog med borgere, patienter og pårørende, skal i Region Hovedstaden give en bedre forståelse for udfordringerne lokalt og give plads til nye idéer og på den måde styrke kvaliteten af de politiske løsningsforslag. 

En politisk arbejdsgruppe vil allerede inden sommerferien komme med bud på, hvordan opgaveudvalg og andre fornyende politiske processer kan skabe øget nærhed til borgerne. 

Formand for arbejdsgruppen bliver regionsrådsmedlem Hans Toft (C), der er borgmester i Gentofte Kommune, og i flere år har gjort sig erfaringer med opgaveudvalg:

”Borgerne skal inddrages aktivt i den politiske proces og helt fra start. Det giver værdi for borgerne, værdi for politikerne og bedre løsninger. Derfor ser jeg frem til, at borgernes viden og erfaringer kommer i fokus i vores politikudvikling. Det betyder andre roller for politikere og medarbejdere. Jeg håber, at vi i arbejdet kan gøre brug af nyttig erfaring fra kommunerne, herunder også fra Gentofte, hvor vi i bred enighed har vedtaget anbefalingerne fra 24 afsluttede opgaveudvalg, og hvor vi har igangsat yderligere 11 opgaveudvalg”, siger Hans Toft (C).

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
Hans Toft (C), formand for arbejdsgruppen, telefon 4076 0176.
Karin Friis Bach (R), næstformand for arbejdsgruppen, telefon 2170 5049Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor