Region Hovedstaden opretter midlertidige regionsklinikker

På grund af akut lægemangel arbejder regionen for muligheden for at Amager og Bispebjerg Hospitaler tilbyder midlertidig lægehjælp, så alle borgere sikres et alment lægetilbud.
Vent...
Med lukning af lægekapaciteter og en fortsat befolkningstilvækst i Københavns og Frederiksberg Kommuner kan alle borgere ikke få en praktiserende læge. Lige nu er 98% af de praktiserende læger i Københavns Kommune lukket for tilgang af patienter og på Frederiksberg er det 100%.  

”Situationen er, at tre praktiserende læger i København lukker deres praksis, og der flytter i øjeblikket mange studerende til hovedstaden, så hvis vi skal sikre alle muligheden for at gå til læge, så er det nødvendigt, at regionen opretter to midlertidige tilbud,” siger Qasam Nazir Ahmad (Alternativet), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng

To klinikker

Udvalget besluttede onsdag, at regionen opretter to midlertidige klinikker 
på henholdsvis Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital snarest muligt. 

Når tilbuddene åbner, vil borgere i København og Frederiksberg kommuner kunne tilmelde sig de midlertidige lægeklinikker via den almindelige tilmelding på borger.dk. 

Samarbejde om varige løsninger med PLO

”I Region Hovedstaden ønsker vi fortsat sammen med PLO-Hovedstaden og Københavns og Frederiksberg kommuner at finde varige løsninger, som kan sikre lægedækningen i hovedstadsområdet, men lige her og nu er vi nødt til at finde en løsning på den akutte mangel på læger,” siger Qasam Nazir Ahmad. 

Region Hovedstaden har i løbet af 2017 og 2018 øget antallet af praktiserende læger med 20 kapaciteter, hvoraf 9 er tilført københavnsområdet. Det har dog ikke været muligt at få læger til dem alle, hvorfor borgerne i de to kommuner nu står i en situation med akut lægemangel.  

Fakta:

 • Region Hovedstaden har 1.048 lægekapaciteter fordelt på 645 praksis. 
 • Hver kapacitet betjener i gennemsnit 1.748 patienter
 • Borgertilvæksten i Region Hovedstaden har de seneste år været ca. 20.000 
 • Der skal ca. 10 nye kapaciteter til at betjene det antal nye borgere.

Eksempler for andre tiltag på at afhjælpe lægemangel:

 • Den samlede kapacitet er øget med 13 nye lægekapaciteter i 2017 og syv i 2018.
 • Den årlige lægedækningsundersøgelse suppleres med en langsigtet prognose, som kan understøtte en løbende vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse, så regionen er på forkant med befolkningsudviklingen.
 • Muligheden for etablering af licensklinikker undersøges. Det er klinikker, hvor regionen stiller lokaler til rådighed for speciallæger i almen medicin, som ønsker at prøve at arbejde som praktiserende læge.
 • Der arbejdes med andre alternative organisationsformer, fx satellitpraksis og mobil kapacitetsudvidelse.
 • Brug af selektiv åbning, det vil sige, at praksis får lov at åbne op for patienter i nærområdet
 • Der er etableret et samarbejdsforum med PLO-Hovedstaden og kommunerne, som kan søge løsninger i forbindelse med varsel om lægers ophør i praksis.
 • Der er etableret en rekrutteringsfunktion, som rådgiver og informerer kommende og nuværende praktiserende læger om mulighederne for at etablere sig i praksis i Region Hovedstaden.

For yderligere info:

 • Qasam Nazir Ahmad (Alternativet), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng – mobil 42704042
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor