100.000 i Hovedstaden kommer ikke på internetmotorvejen med det nye teleforlig

​Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (A) kalder regeringens nye teleforlig ”uambitiøst”.

Vent...
Lige om hjørnet skal Danmark leve af digitale løsninger, som gør brug af hurtige bredbåndsforbindelser overalt i landet. Men det nye teleforlig, som Regeringen 17. maj indgik med samtlige partier i Folketinget, er langt fra nok til at skabe lige muligheder for vækst og livskvalitet i hele landet.  Hun forudser, at på trods af det nationale mål om at alle danskere skal have adgang til hurtigt internet i 2020, så vil der være alt for mange boliger og virksomheder med langsomt internet, som ikke understøtter behovet for blandt andet hjemmearbejdspladser, online uddannelse, effektiv energistyring og online lægekonsultationer.

Fremtidens digitalisering

Regeringens nye teleforlig om fremtidens teleinfrastruktur skal gøre Danmark klar til fremtidens digitalisering. Visionen er, at alle skal kunne komme på digitale motorveje. Et af de primære instrumenter for at nå det, er regeringens bredbåndspuljen.  Men de 100 mio., der er afsat til bredbåndspuljen, vil kun være nok til ca. 4000 nye bredbåndsforbindelser fordelt på hele landet, hvis man ser på hvor mange der fik tildelt tilskud for et tilsvarende beløb i 2017. Alene i Region Hovedstaden er der ca. 100.000 boliger og virksomheder som ikke har en hurtig internetadgang svarende til den nationale målsætning om 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020.

Digitale grusstier

”Med de få ekstra midler, der er afsat til bredbåndspuljen, bliver der ganske enkelt ikke tale om ’digitale motorveje’, men ’grusstier’ – og hovedstaden, som også har områder med langsomt internet, kan slet ikke ansøge om midler fra bredbåndspuljen. Det risikerer at bremse hovedstaden som lokomotiv for erhvervsudviklingen, som hele tiden bliver mere og mere baseret på digitale løsninger. Vi anerkender behovet for en målrettet indsats i de tyndt befolkede områder, som har de største udfordringer. Men der bør også være en storbyindsats”, siger Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Region Hovedstaden.

Bykommuner rammes

Teleforliget ændrer kravene for bredbåndspuljen, så de såkaldte bykommuner ikke kan ansøge om støtte. Det vil ramme blandt andet kommuner som Lejre, Gribskov og Frederikssund, der også har markante udfordringer med internetdækning.

Statslig opgave

”Teleforliget er uambitiøst. Der er brug for en hurtig og omfattende indsats, som kan hjælpe de ca. 100.000 boliger og virksomheder i Region Hovedstaden, der har dårlig internetdækning. Vi kan komme i den digitale superliga, hvis vi får løst udfordringerne med manglende bredbåndsadgang i Greater Copenhagen-området. Det er en statslige opgave at få den digitale infrastruktur på plads én gang for alle. Vi kan skabe nye digitale arbejdspladser og øge Greater Copenhagens BNP med mindst 6 mia. kr. årligt, hvis vi får en tidssvarende internetdækning. Så lad os dog komme i gang nu,” siger Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Region Hovedstaden.

Stadigt større krav

Teleforliget kan gøre langt mere for at styrke en hurtig bredbåndsdækning. Det er nødvendigt for at bringe borgere og virksomheder ind i den digitale tidsalder med øget anvendelse af digitale løsninger, som stiller stadig større krav til datakapaciteten i mobil- og bredbåndsnettene, fx til videokonsultationer med lægen. Blandt andet kan regionerne spille en større rolle både i finansieringen af fælles projekter på tværs af kommunerne.

Involver kommuner og regioner

”Der er fuldstændigt uforståeligt, at regionerne som sammen med kommunerne er tæt på borgerne og virksomhederne, der oplever den dårlige mobil- og bredbåndsdækning ikke får en større rolle og kan bidrage til at finansiere større bredbåndsprojekter i regionen ”, siger Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Region Hovedstaden. 

Regional strategi

Betydningen af adgang til hurtigt internet er tydeligt afspejlet i de regionale strategier for vækst og udvikling med ambitiøse mål. Infrastrukturen bliver også mere og mere afgørende for udviklingen af nye digitale løsninger og virksomheder, der arbejder med digitale produkter og services, som kan udgøre morgendagens vækst og arbejdspladser.

Regionerne kender den digitale geografi

”Regionen har en stærk rolle i erhvervsudviklingen, men kommer til at mangle et ben at stå på, når vi ikke, som kommunerne, også får et større mandat til at understøtte mobil og bredbåndsdækningen bedre, fx ved direkte at finansiere bredbåndsprojekter. Regioner kan sammen med kommunerne bedre vurdere, hvor det giver mening understøtte bredbåndsprojekter. Vi kender trods alt hullerne i den digitale geografi ret godt.”, siger Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Region Hovedstaden.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor