140 patienter skal have tjekket deres erstatningssager for datofejl

Region Hovedstaden undersøger 140 patientforløb for eventuelle fejl i datoer i journalerne efter overgang til Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital.


En teknisk fejl har betydet, at en række patientjournaler fra Herlev og Gentofte Hospital fik en forkert dato, da journalerne blev overført til Sundhedsplaformen. Ingen patienter har lidt skade, men dateringsfejlene kan have betydning for sagsbehandling af erstatnings- og klagesager i Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor datoer for eksempelvis skadetidspunkt, undersøgelse og behandling kan ligge til grund for afgørelser af sagerne.

Fejl i overførelse af data

Fejlen opstod, da journaler fra det gamle journalsystem OPUS skulle overføres til Sundhedsplatformen, da Herlev og Gentofte Hospital tog det nye system i brug 21. maj 2016. Datofejlene omhandler kun journaler fra før 21. maj 2016. Journalnotater efter denne dato er ikke berørt.

Ældre journalnotater blev ved en teknisk fejl indlæst i Sundhedsplatformen med datoen, der svarede til sidste opdateringstidspunkt for OPUS. Datoen på notatet skulle i stedet have været starttidspunktet for notatet, eksempelvis den dag lægen startede på et notat i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Det betyder, at berørte journaler fra Herlev og Gentofte Hospital har haft en senere dato end den korrekte.

Fejlen blev opdaget i løbet af sommeren 2016 og endeligt rettet i marts 2017.

Patienterstatningen sender breve ud til de berørte patienter onsdag den 28. juni 2017, både med almindelig post og til patienternes elektroniske postkasse.


Redaktør