​​

Region Hovedstaden og Falck sætter turbo på flere ambulanceelever

​Region Hovedstaden og Falck er gået sammen om at øge optaget af elever på ambulancebehandler-uddannelsen, så antallet af nye elever i 2021 bliver 30 og herefter øges yderligere til 45 ekstra i 2022. Det sker for at sikre en stabil drift og rekruttering fremover i regionen.​​​

​Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at følge en anbefaling fra administrationen om 14,8 mio. kr. til uddannelse af flere ambulancebehandlere, der kan være med til at sikre en robust ambulancedrift og forbedre rekrutteringen af personale i fremtiden. Der mangler nemlig generelt ambulancepersonale i både hovedstadsregionen og resten af landet, og derfor glæder regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) sig over den styrkede uddannelsesindsats:

- Flere ambulanceelever er en afgørende forudsætning for, at ambulancetjenesten også i fremtiden kan ansætte dygtige og dedikerede medarbejdere, der kan rykke ud og behandle akut syge borgere. Derfor tager regionen og Falck nu et vigtigt skridt ved i fællesskab at sikre ansættelse og uddannelse af ekstra ambulanceelever i løbet af i år og i 2022. De begynder på deres uddannelse i løbet af de nærmeste måneder, siger han og tilføjer:

- Ambulancetjenesten er en hjørnesten i det akutte sundhedsområde, og der har været et stigende pres på området siden i sommer med et øget antal opkald fra akut syge borgere og færre medarbejdere. Derfor sætter vi nu penge af til en ekstra uddannelsesindsats. Desuden har vi sammen med leverandørerne et stort fokus på at fastholde alle de dygtige og dedikerende ambulancemedarbejdere, der hver dag gør en kæmpe indsats.


Regionen og leverandørerne har bl.a. fokus på godt arbejdsmiljø og initiativer, der kan motivere ambulancemedarbejdere til at fortsætte i jobbet. Blandt andet at sikre medarbejdere tryghed i tilfælde af et skift fra en leverandør til en anden samt mere uddannelse fremover.

Desuden fortsætter regionen med en række initiativer, der kan være med til at styrke ambulancedriften til akut syge borgere. Fx vil regionens Akutberedskab, der sender ambulancer ud, prioritere behandling og kørsler til de mest akut syge borgere og finde andre løsninger til borgere, der udelukkende har et transportbehov.

Falck øger optaget af elever

De ekstra ambulanceelever bliver ansat hos Falck, der er den ene af de to ambulanceleverandører i Region Hovedstaden. I 2021 er antallet af nye elever 30, og næste år bliver elevtallet forøget til 45. Falck og regionen deler udgiften til uddannelse af de ekstra ambulancereddere.

"Vi vil gerne være med til at investere i uddannelse af flere kvalificerede ambulancebehandlere og paramedicinere. De spiller en meget central rolle i akutberedskabet i forhold til at sikre stabilitet og tryghed for borgerne. Derfor er det glædeligt, at Region Hovedstaden vil være med til at styrke uddannelsesindsatsen på ambulanceområdet og hjælpe med at imødekomme behovet for at få flere elever til ambulancetjenesten," siger ambulancedirektør i Falck, Jørgen Mieritz.  

Ambulanceeleverne kan efter to års uddannelse med teori og praktik indgå i driften af regionens ambulancetjeneste.

Den anden ambulanceleverandør i Region Hovedstaden, Hovedstadens Beredskab, tager ikke ekstra ambulanceelever i år og næste år, fordi selskabet i 2023 stopper med at køre ambulance for Region Hovedstaden efter, at de ikke genvandt deres kontrakt tidligere i år. Falck fortsætter som leverandør af ambulancetjeneste til Region Hovedstaden, når den nuværende udbudsperiode udløber med udgangen af januar 2023.

For yderligere kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk samt Falcks pressetelefon på 70200307

Fakta om ambulancedrift i Region Hovedstaden

Ambulancerne bliver i dag kørt af to eksterne leverandører – Falck og Hovedstadens Beredskab – der har kontrakt med regionen om ambulancedrift. To tredjedele af ambulancerne bliver kørt af Falck Danmark A/S og resten af Hovedstadens Beredskab, der er et kommunalt selskab ejet af Københavns Kommune og syv andre hovedstadskommuner. Ambulancerne bliver sendt ud fra regionens Akutberedskab, der driver Regionens vagtcentral med sundhedsfaglige 112-opkald og Akuttelefonen 1813 samt akutlægebiler og en række specialkøretøjer. ​

Redaktør