26 medicinstuderende opererede i tre uger

Medicinstuderende fra hele verden har netop deltaget i tre ugers kirurgisk sommerskole. Hør deltagerne fortælle om oplevelsen med den simulationsbaserede træning i kort film.

Supplement til mesterlæren

De fleste vil nok helst opereres af en erfaren læge. Ikke desto mindre er der hver dag læger, der for første gang skal operere. Historisk set har mesterlære været den måde, nye læger blev lært op på. Men nu kan man øve sig i Region Hovedstaden hos CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), der huser et af de største kirurgiske simulationscentre i verden. Og det er ikke bare en gevinst for lægerne, men også for patienterne.

Hands-on erfaring

På sommerskolen, der fandt sted på CAMES, fik de 26 medicinstuderende hands-on erfaring med forskellige kirurgiske procedurer gennem simulationsbaseret træning. Simulationsbaseret træning gør dem mere sikre og bedre rustet når de skal udføre procedurerne første gang på en patient.

”Simulationstræning er en nødvendighed. Kirurgi er et håndværk, der kræver hands-on-træning,” fortæller Lars Konge, professor og speciallæge i thoraxkirurgi, forskningsleder på CAMES Rigshospitalet. ”Man kan ikke lære at spille klaver ved at læse noder. En uøvet pianist lyder dårligt, mens en utrænet kirurg er direkte farlig for sine patienter. På CAMES er visionen, at man øver sig, inden man udfører procedurer på patienter.” understreger han.

Bag om sommerskolen

Den kirurgiske sommerskole blev finansieret af Region Hovedstaden og arrangeret i et samarbejde mellem de tre Copenhagen Health Innovation-partnere: Københavns Universitet, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Kontakt

Redaktør