3,25 mio. til bedre behandling af patienter med lungekræft


Lungekræft er den kræftform, der koster flest menneskeliv i Danmark. Simulationstræning skal skærpe kirurger og operationsteams tekniske færdigheder og samarbejde under kræftoperationer.

Operation giver størst chance for overlevelse

Over 3.000 patienter dør årligt af lungekræft i Danmark og dermed er lungekræft den kræftform, der koster flest menneskeliv.

De bedste chancer for overlevelse ses ved operation. Operation kan med fordel udføres ved hjælp af skånsom kikkertkirurgi, men det stiller store krav til kirurgernes tekniske kunnen og til hele operationsholdets evne til at samarbejde.

3,25 mio. til simulationstræning af kirurger og operationsteam

Kræftens Bekæmpelse har bevilget 3,25 mio. kr. til et projekt, som vil forbedre uddannelsen af lungekirurger, anæstesilæger og operationssygeplejersker indenfor lungekræftkirurgi.

Kirurger og operationshold fra hele Danmark skal uddannes på Region Hovedstadens Simulationscenter på Rigshospitalet. De skal træne tekniske færdigheder på avancerede virtual-reality simulatorer og team-træningen foregå på en simuleret operationsstue.

Større andel af opereres med skånsomme kikkertoperationer

To Ph.d.-studerende skal udvikle den mest effektive undervisning og effekten heraf. Professor Doris Østergaard og Klinisk Forskningslektor Lars Konge fra Region Hovedstadens Center for HR superviserer forskerne i samarbejde med lungekirurger fra Rigshospitalet.

Projektet starter 1. januar 2015 og strækker sig over 3 år. Med simulationstræningen vil en større andel af danske lungekræft-patienter få gavn af den mere skånsomme kikkertkirurgi.

Kontakt:

  • Lars Konge, overlæge og klinisk forskningslektor, Center for Klinisk Uddannelse, Region Hovedstaden: lars.konge@regionh.dk
Redaktør