35 elbiler i kortege fra Regionsgården i Hillerød


For første gang i Test-en-elbil projektet samles hele 35 elbiler på ét sted. Det sker 8. maj, hvor et nyt hold testfamilier fra hovedstadsregionen får overdraget en elbil på Regionsgården.

​​​​

35 nye elbilister i dag


Der bliver højspændt summen på Regionsgården i Hillerød 8. maj. 35 elbiler bliver overdraget til nye deltagere i elbiloperatøren CLEVERs Test-en-elbil projekt. Herefter kører de i samlet kortege fra Regionsgården til Frederiksborg Slot i Hillerød.


12.000 elbiler i Region Hovedstaden


’Test en elbil’ er støttet af Region Hovedstaden, og projektet skal være med til at indfri regionens klimastrategi om, at der i 2015 skal køre 12.000 elbiler i hovedstadsregionen.

- Vi giver 200 familier i regionen mulighed for at bruge og opleve elbilen som deres primære køretøj. Til gengæld får vi klarlagt, hvilke elbiler, der skal satses på, hvilke opladningstyper, der fungerer bedst, og hvordan de praktisk fungerer for almindelige familier i dagligdags brug, siger Lars Gaardhøj (S), der er formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden og fortsætter:

- Vi har et politisk mål om at hovedstadsregionen skal være en førende elbil-region, og for at nå det mål behøver vi mere viden, ligesom vi har brug for at flere borgere oplever, at elbilen faktisk er et reelt alternativ til forurenede benzin- og dieselbiler


Elbilsekretariat rådgiver kommuner


Den indsamlede viden kommer især i brug i regionens ny elbilsekretariat, der skal rådgive alle kommuner i regionen og dermed lette deres overgang til elbiler.


Knap 1.000 ansøgninger om at køre elbil


Rollen som testkører er ganske fornem. Elbiloperatøren CLEVER har nemlig modtaget næsten 1.000 ansøgninger fra medarbejdere på Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre Hospital samt borgere i Fredensborg, Hillerød og Gribskov Kommuner.

- Vi er rigtig glade for den store opbakning til projektet, og for at kunne få erfaringer fra kørsel i hovedstadsregionen. Da elbiler jo er optimale i byområder, fordi de ikke støjer og forurener, vil erfaringerne fra kørslen i hovedstadsområdet være særdeles betydningsfuld, siger administrerende direktør i CLEVER, Lars Bording.


Erfaring giver lyst til at købe elbil


Data fra det landsdækkende projekt viser, at 62 procent af testkørerne overvejer at købe elbil efter at have kørt elbil i tre måneder, hvilket er væsentlig mere end blandt den danske befolkning generelt, der ikke har haft erfaring med elbiler.

Redaktør