40 mio. kr. til forskning i fysisk træning af kronisk syge


Pengene muliggør etableringen af et nyt forskningscenter, der skal undersøge, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling.

Motion er nøglen

Løb dig rask, træn dig ud af diabetes og bevæg dig ud af livsstilssygdomme. Helt så enkelt er det ikke, men tanken er klar. Fysisk træning virker ikke kun forebyggende.

Bente Klarlund Pedersen står i spidsen for projektet

Ifølge professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen kan fysisk træning også bruges i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, bl.a. type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdomme, lungesygdomme og psykiske sygdomme.

Maraton eller sukkersyge – uanset hvad skal man træne

- Vi ved i dag rigtig meget om, hvordan raske mennesker skal træne, uanset om det gælder et maraton eller sygdomsforebyggelse. Men potentialet i fysisk træning som behandlingsform har vi meget lidt viden om, siger Bente Klarlund Pedersen fra Rigshospitalet, der er leder af det nye center.

Projektet skal svare på en række spørgsmål

Hvilken helbredende effekt har motion? Hvor hårdt og hvor længe skal man træne, når man allerede har en alvorlig sygdom? Og hvordan får man patienter til at træne på egen hånd uden en behandler ved sin side? Det er bare nogle af de spørgsmål, det nye center skal finde svar på.

Resultaterne forventes at være banebrydende

- Med TrygFondens opbakning er det nu en realitet, og jeg forventer, at resultaterne vil være banebrydende – også i international sammenhæng med potentiale til at hjælpe kronisk syge mennesker i både Danmark og på verdensplan, siger Bente Klarlund Pedersen.

Fordel for både patienter og sundhedsvæsen

Et af målene for forskningscentret er at udvikle træningsprogrammer målrettet de forskellige diagnosegrupper. Men ambitionen rækker langt ind i sundhedssystemet med ønsket om at implementere fysisk træning som behandlingsform blandt det sundhedsfaglige personale.

I TrygFonden ser man store perspektiver i projektet

- Kroniske sygdomme er i dag en meget tung belastning – både for den enkelte patient og for sundhedsvæsenet. Jeg håber, at TrygFonden på den her måde kan være med til at give patienter nye og bedre muligheder for at hjælpe sig selv, siger forskningschef i TrygFonden, Anders Hede.

Udbyttet vil ændre praksis i sundhedsvæsenet


Anders Hede fortsætter:

- Samtidig er der ingen tvivl om, at resultaterne har potentiale til at ændre praksis i det danske sundhedsvæsen og skabe grobund for helt nye behandlingsmetoder. Derfor ser jeg også en meget stor gevinst i, at den teoretiske forskning er koblet helt tæt til klinisk praksis.

Københavns kommune inddrages i projektet

Som et centralt led i det arbejde skal resultaterne fra forskningscenterets laboratorium derfor overføres til kommunal praksis med Københavns Kommune som modelkommune i samarbejde med professor Henning Langberg.

Kommunen er begejstret

- At Københavns Kommune har fået mulighed for at agere modelkommune, er vi både glade for og beærede over. Først og fremmest kan det hjælpe borgerne og forbedre deres sundhedstilstand. Det er noget, vi vil være stolte af, siger Sundheds-og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen.

Der skal samarbejdes på tværs – og over lang tid

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed etableres i forbindelse med Rigshospitalet og har fået tilsagn om samarbejde fra Københavns Kommune, Komiteen for Sundhedsoplysning og Danske Fysioterapeuter. I første omgang skal centret køre i tre-fire år, men forventningen er at fortsætte og udvikle arbejdet.

For yderligere information kontakt

Anders Hede, forskningschef, TrygFonden
Telefon: 41 10 61 36
E-mail: ah@trygfonden.dk

Bente Klarlund Pedersen, Klinisk professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet
Telefon: 35 45 77 97
E-mail: bente.klarlund.pedersen@rh.regionh.dk
Redaktør