500 mio. kr. til fornyelse af lokalbanerne

​Otte af ni partier i regionsrådet i hovedstaden er blevet enige om at investere 500 mio. kr. frem mod 2026 i at forny og modernisere lokalbanerne i Nordsjælland. Pengene prioriteres i budgettet for 2020 sammen med blandt andet investeringer i genanvendelse af byggematerialer og uddannelseskompetencer hos unge.
Vent...

​Lokalbanerne i Nordsjælland er en vigtig kollektiv trafikåre, som hver dag transporterer mange mennesker til arbejde eller i skole. Banerne står i disse år over for særlige udfordringer på grund af slid, og de trænger til at blive fornyet. Derfor glæder det formand for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S), at et bredt flertal med budgettet for 2020 er enige om at bruge 500 mio. kr. til fornyelse af lokalbanerne i de kommende år:

"Hovedstadsregionen skal være en ansvarsfuld, grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet i en verden i hastig forandring. Det skal være nemt at komme rundt i regionen med grønne og moderne kollektive transportmuligheder. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi tager et fælles ansvar for at modernisere lokalbanerne. Skinner, broer og signalanlæg skal renoveres, overkørsler skal sikres, og der skal nye tog til Nærumbanen. Det arbejde kan vi nu sætte i gang," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Formand for regionens trafikudvalg Jens Mandrup (SF) er også glad for investeringerne i lokalbanerne og peger desuden på, at der også bliver sat kraftigt ind på at styrke en sammenhængende og kollektiv trafik - fx med penge til analyser og anlæg, der skal give gode betingelser for at kombinere cykel med tog og bus.  Informationen ved de regionale bussers stoppesteder blive også styrket ved at investere i countdown-moduler, der fortæller, hvornår den næste bus kommer.

"Med penge til busfremkommelighed, bedre trafikinformation og forbedret sammenhæng mellem de forskellige transportformer har vi også på busområdet besluttet tiltag, der vil række langt ind i fremtiden og give borgerne en god og sammenhængende kollektiv trafik," siger Jens Mandrup (SF).

Genanvendelse af byggemateriale

I budgettet for 2020 har politikerne også afsat 1,4 mio. kr. til at øge den cirkulære økonomi indenfor arbejdet med råstoffer og byggematerialer:

"Vi arbejder målrettet for at skabe en grøn region. Som bygherre af store byggerier og indkøber af kæmpe mængder af byggematerialer kan vi bidrage til et mere ansvarligt forbrug og produktion ved at begrænse vores ressourceforbrug og sikre højere grad af genanvendelse. Det er en lille investering, som kan sætte et markant grønt aftryk," siger formand for miljø- og klimaudvalget Kim Rockhill (S).

Flere unge skal have de rigtige uddannelseskompetencer

Politikerne har en ambition om at give regionens unge de bedste uddannelser og kompetencer til at skabe sig et godt liv. Både for de unges skyld og for at sikre, at regionens virksomheder har den rette arbejdskraft. Formand for regionens forsknings-, innovations- og uddannelsesudvalg, Lars Gaardhøj (S), er derfor tilfreds med, at et bredt flertal er enige om at afsætte 4 mio. kr. årligt de næste 4 år til at understøtte, at flere unge i grundskolen vælger en uddannelse indenfor teknologi, industri og naturvidenskab – de såkaldte STEM-uddannelser.

"Vi skal sikre, at de unge har de kompetencer, der er brug for i fremtiden. Der kommer særligt til at mangle personer med tekniske og digitale kompetencer i fremtiden. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i de kommende fire år har afsat midler til at styrke det regionale samarbejde om uddannelsesindsatser, der er rettet imod at øge de unges interesse for og søgning til de såkaldte STEM uddannelser," Siger Lars Gaardhøj (S).

Fakta

Yderlige info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S): Via regionens pressevagt på 70209588
  • Formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup (SF): 31348898
  • Formand for miljø- og klimaudvalget Kim Rockhill (S): 24412593
  • Formand for regionens forsknings-, innovations- og uddannelsesudvalg, Lars Gaardhøj (S): 28922598


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor