Akuttelefonen 1813 kan nu slå op i Sundhedsplatformen - det øger borgernes tryghed

​Hos Akuttelefonen 1813 kan et opslag i Sundhedsplatformen gøre en vigtig forskel for de borgere, der ringer ind. Fx hvis de lige er blevet udskrevet og er i tvivl om deres behandlings- eller medicinplan. Potentielt kan opslaget også være med til at redde liv. 

Vent...

​Borgerne forventer at data deles

Hos Region Hovedstadens Akutberedskab er man ikke i tvivl om værdien af SP-Link, som blev implementeret den 3. juli 2018, og som giver dem læseadgang til Sundhedsplatformen. Marie Baastrup, der er enhedschef for Akuttelefonen 1813, fortæller: 

”Vi er rigtig glade for, at vi nu har mulighed for at slå op i Sundhedsplatformen, når vi skal visitere borgerne, der ringer ind til 1813. For de forventer faktisk, at vi ved rigtig, rigtig meget om dem – og det er kun meget få, der ikke er interesseret i, at vi skal slå dem op”, siger Marie Baastrup, der i øvrigt var med til at implementere Sundhedsplatformen på Herlev Hospital, hvor hun var afdelingssygeplejerske. 

Speciallægekonsulent, Gitte Henriette Søndergaard, der håndterer opkald til 1813, har samme oplevelse:  

”Jeg har personligt aldrig været ude for en borger, der ikke ønskede at blive slået op. Så hvis du ser det fra borgerens synspunkt, så er jeg ikke i tvivl om, at øget datadeling mellem sektorerne vil blive taget godt imod af borgerne og komme dem til gode”.

Marie Baastrup stemmer i:

”Ja, borgerne forventer faktisk en sammenhæng på tværs – herunder sammenhæng til egen læge – og har langt højere forventninger til, hvad der videndeles, end vi rent faktisk kan honorere. Med læseadgangen til Sundhedsplatformen kan vi honorere lidt flere af borgernes forventninger til vores viden, fordi vi ikke som tidligere er nødt til at spørge ind til hospitalsforløb, smerteplaner osv. Det øger borgerens tillid til vores professionalisme – og det øger trygheden hos den enkelte borger, der ringer ind til os. Og det tror jeg sådan set er noget af det allervigtigste.” 

Adgangen gør en forskel

Akutberedskabets 1813 besvarer næsten en million opkald årligt, og det er selvfølgelig ikke altid relevant at slå borgere op, der ringer om børneorm, solstik eller er kommet akut til skade. Men der, hvor det giver mening, kan opslaget i Sundhedsplatformen gøre en vigtig forskel. 

Gitte Henriette Søndergaard fortæller:

”Hvis en borger fx lige er blevet udskrevet fra hospitalet og ringer, fordi han er forvirret omkring, hvilken medicin han skal tage, så kan jeg med patientens tilladelse slå op i Sundhedsplatformen og se den nye medicinplan der. Vi har jo også adgang til FMK (det fælles medicinkort), men opslaget i Sundhedsplatformen klæder mig bedre på, fordi jeg kan danne mig et mere helt billede af patienten – herunder se tidligere medicinplaner, behandlingsforløb osv.”. 

Det kan dermed være med til at skabe ekstra tryghed for borgere, der lige er blevet udskrevet, at Akutberedskabet nu har mulighed for at slå op i patientjournalen. Men muligheden for at få indsigt i tidligere sygdomsforløb kan potentielt også være med til at redde liv.

1813-enhedschef Marie Baastrup fortæller:

”Vi havde fx en ældre herre, der ringede til 1813 og var lidt forvirret. Derfor kunne medarbejderen heller ikke helt finde ud af, hvad der var galt – ud over at han var forvirret og skulle tilses. Så hun slog op i SP-Link og fandt ud af, at han havde haft en blodprop i hjernen to gange tidligere. Det kunne den ældre herre ikke selv finde ud af at fortælle, da han var påvirket af en ny blodprop. Det opslag gjorde, at vi straks sendte en ambulance, og han hurtigt kom i den rigtige behandling. Og det er ikke sikkert, at vi uden SP-oplaget ville have tænkt, at det handlede om en blodprop, fordi han ikke selv kunne fortælle om sine symptomer”. 

Der er altså nogle bestemte patientgrupper, som opslaget i Sundhedsplatformen kan gøre en vigtig forskel for. Herunder borgere, der er udskrevet med smerteplan fra hospitalet efter svære eller terminale forløb. 

Marie Baastrup fortæller:

”Når de ringer til os, kan vi nu med det samme gå ind og se den plan, der er lagt fra hospitalet, og vi kan støtte op omkring justeringer i planen, hvis tilstanden har udviklet sig. Den mulighed er rigtig vigtig, da det kan være nogle ret komplekse planer, som borgerne er udskrevet med. Adgangen til Sundhedsplatformen er derved et vigtigt støtteredskab til at hjælpe borgere i svære eller terminale forløb”.

Styrker arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed

Arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet er i forvejen rigtig stærkt hos Akutberedskabet, der blandt andet bruger logning af samtaler og registrering af visiteringsforløb i deres løbende kvalitetsarbejde. 

Det arbejde styrkes med adgangen til Sundhedsplatformen, fastslår Marie Baastrup: 

”Det, SP-link giver os mulighed for, og som i sidste ende er en klar gevinst for borgerne, det er, at vi nu kan følge op på specifikke forløb og hvad, der efterfølgende skete. Det giver os en vigtig viden om, om vi gjorde det rigtige, og om vi foretog den rigtige visitering. Lige nu arbejder vi fx på at styrke vores visitering på apopleksiområdet (blodpropper i hjernen). Og her er det en klar fordel, at vi nu kan se, hvad der skete i det efterfølgende forløb – var der tale om en blodprop eller ej? For tid er jo en helt afgørende faktor her. Nu kan vi få hele borgerens forløb med; både det der går forud og det efterfølgende – og ikke kun den del, vi selv står for. Og det kan vi bruge til vores interne læring og arbejde med kvalitet og patientsikkerhed”. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor