Alle hospitaler i Region Hovedstaden på Sundhedsplatformen

Bispebjerg og Frederiksberg, Steno Diabetes Center Copenhagen og Region Hovedstaden Psykiatri tog i nat den fælles elektroniske patientjournal i brug.

​Natten til lørdag gik de sidste hospitaler i Region Hovedstaden på Sundhedsplatformen, og det betyder, at 35.000 ansatte nu arbejder med den nye patientjournal. 

Forud for Go Live blev systemet udsat for de sidste af mange tests, som skal sikre, at systemet kan køre tilfredsstillende.

Klokken 03.00 blev den endelige godkendelse givet og dermed rundede Region Hovedstaden endnu en  milepæl i indføringen af Sundhedsplatformen, som i perioden 2016-2017 skal udbredes på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

Hvorfor fælles patientjournal?

Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland en ny samlet patientjournal kaldet Sundhedsplatformen. Systemet samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal. Dermed får personalet et fælles arbejdsredskab, der erstatter et kludetæppe af op til 30 forældede og usammenhængende it-systemer, hvor de enkelte faggrupper arbejdede i adskilte systemer. 

Derfor er der behov for et nyt it-system, der gør det nemme at sikre større patientsikkerhed og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af faggrupper, hospitaler og regioner. 

Solid forberedelse

Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) fulgte i nat overgangen til Sundhedsplatformen på Psykiatrisk Center København.

”Det var spændende at følge overgangen, og det var tydeligt, at man i Region Hovedstadens Psykiatri var rigtig velforberedte til overgangen - der var fuldstændig ro på. Region Hovedstadens Psykiatri, Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center er jo fjerde bølge, der går på Sundhedsplatformen, så de har haft glæde af erfaringerne fra de hospitaler, som er gået på i de tidligere bølger. Det fornemmede jeg, at man var glade for,” siger Sophie Hæstorp Andersen.  

Regionsdirektør: Fuld af beundring

Regionsdirektør Hjalte Aaberg ønsker tillykke til de sidste hospitaler i Region Hovedstaden, der nu er på Sundhedsplatformen: 

”Det er ubeskriveligt, hvor meget og hvor hårdt, der er arbejdet for, at vi nu alle er på Sundhedsplatformen. Jeg er fuld af beundring. Det har været enestående at se, hvordan hospitaler, ledere og medarbejdere på kryds og tværs har hjulpet hinanden og taget fra. For der er ingen tvivl om, at det ikke har været noget nemt forløb. Personalet skal ændre arbejdsgange, mange tusinde har skullet uddanne sig, behandlingsforløb er blevet forsinket, og det har helt bestemt føltes sejt ind imellem.”

Hjalte Aaberg slår fast, at det er et meget vigtigt delmål, vi har nået.

 ”Men der er stadig arbejde, der venter forude. Vi har sagt hele tiden, at Sundhedsplatformen udbygges løbende – ikke alt er med fra starten. Så det store mål er, at Sundhedsplatformen skal fungere optimalt og være det redskab i hverdagen for patienter og medarbejdere, som vi regner med, det bliver,” siger han.

Sjælland kommer med i november

Udviklingen af Sundhedsplatformen fortsætter, og der bliver hele tiden justeret og rettet fejl på baggrund af de erfaringer, som medarbejderne får med systemet. Til november følger alle sygehusene i Region Sjælland med over på Sundhedsplatformen.

Fakta om Sundhedsplatformen

  • Sundhedsplatformen er Danmarks største sundheds-it-projekt og skal samle informationer om patienter ét sted. 
  • Sundhedsplatformen indføres på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i perioden 2016-2017. 
  • Systemet træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer.
  • Systemet er udviklet af softwareleverandøren Epic. Systemet bruges på 1.100 hospitaler verden over og servicerer 172 millioner patienter. 
  • Region Hovedstaden forventer at bruge omkring 2,1 mia. kroner på systemet. Heraf godt 1,03 til anskaffelse af systemet og 1,1 mia. til interne omkostninger; bl.a. uddannelse og træning.


Redaktør